14 PRINCIPES VOOR EEN SLIM EN POSITIEF BELEID

06 Juni 2012

14 PRINCIPES VOOR EEN SLIM EN POSITIEF BELEID

1. Een eigen, aangepaste aanpak voor Strombeek, Grimbergen, Beigem en Humbeek.  2. Alle dorpskernen versterken en de open Groene ruimte beschermen. 3. Lanen, pleinen en parken vergroenen en herwaarderen.

 4. Mobiliteit met voorrang voor het openbaar vervoer, fietsers, rolstoelgebruikers en          voetgangers.

 5. Een aangepast woonbeleid voor jong en oud.

 6. Een warm sociaal beleid met een vlotte samenwerking tussen de sociale dienst van de  gemeente en het OCMW.

 7. Het plaatstekort in de Grimbergse scholen wegwerken.

 8. Een positief integratiebeleid en aandacht voor internationale solidariteit.

 9. Een cultuurbeleid dat iedereen uitnodigt en aanspreekt.

10. Een jeugdbeleid op maat van elke deelgemeente, ook voor niet georganiseerde jongeren.

11. Een veiligheidsbeleid op mensenmaat met een centrale rol voor wijkagent en  straathoekwerker.

12. Samen energie besparen en de productie van hernieuwbare energie stimuleren.

13. Aangepaste rioleringen, een versnelde uitvoering van een aangepast spaarbekkenplan en een verstandige ruimtelijke ordening als dam tegen overstromingen.

14. Samen met de gemeente tegen U-place en de verbreding van de Brusselse Ring.