2020: meer dan alleen maar corona

01 Januari 2021

2020: meer dan alleen maar corona

2020 was een bewogen jaar. Vanaf maart sloeg het coronavirus ook in België wild om zich heen. Op 8 maart kon onze jaarlijkse Groenbrunch nog op de valreep doorgaan. Sindsdien lijkt met 250 mensen een feestmaal delen iets “uit de goede oude tijd”. Samen met jullie hopen we dat die tijd binnenkort terugkomt en dat we ergens in 2021 terug samen kunnen zijn en mekaar ook zonder masker een stevige knuffel geven. Maar nu is opletten nog steeds de boodschap. Houd afstand, was je handen en draag je masker waar het moet. Doe het voor jou, doe het voor je naasten, doe het voor de horeca en de kunstwereld, doe het opdat jongeren weer naar school kunnen, doe het voor de mensen in de zorgsector die al 9 maanden meer dan het beste van zichzelf geven. Doe het opdat we zo snel mogelijk terug “gewoon” kunnen leven en beleven.

 

Corona, corona, corona…

 

Groen bleef niet bij de pakken zitten in de eerste lockdown. Nadat we de noden in kaart gebracht hadden, organiseerden we in samenwerking met een aantal vrijwilligers van het Repair Café een laptopactie. In de eerste lockdown werd helaas opnieuw pijnlijk duidelijk dat niet iedereen dezelfde middelen en toegang heeft om volwaardig onderwijs te genieten, thuis dan. We zamelden meer dan 40 laptops in, het Repair Café kon er 24 herstellen die ze vervolgens verdeelden aan leerlingen in de lagere scholen die deze broodnodig hadden om mee te kunnen in het afstandsonderwijs. Een foto van een gelukkige Aissatou (klik hier) bewijst dat alle beetjes helpen om iedereen mee te krijgen.

Op het ogenblik dat er een schaarste aan mondmaskers was, heeft Femma naaisalon Strombeek het initiatief genomen om aan de slag te gaan. Vele vrijwilligers gingen aan het werk in de Singel, een locatie die de gemeente ter beschikking stelde als naaiatelier. Dit warm initiatief kreeg een duwtje in de rug van Groen Grimbergen door de aankoop van vele meters stof en elastiek, zodat het naaiatelier snel kon opstarten. 

Er werden niet minder dan een kleine 1000 mondmaskers gemaakt voor verschillende scholen, het Cultureel Centrum, de politie, het containerpark, het dienstencentrum Ter Borre en vele particulieren. Hiermee heeft het naaiatelier aan de eerste noden kunnen tegemoet komen, gratis voor iedereen die het nodig had. “We hebben drie weken dagelijks gestikt, elke dag stonden er wel een aantal vrijwilligers, jong en oud; het was fijn om ons hiervoor in te kunnen zetten. En het werd een succes”, klinkt het bij het Femma naaisalon. 


Gelukkig was 2020 voor ieder van ons zoveel meer dan alleen corona… We pasten onze werking aan. Digitaal vergaderen werd de norm, samen bijpraten en nagenieten van een goede vergadering was er niet meer bij, maar: we bleven echter niet bij de pakken zitten!

 

De bomen van de Veldkant en onze milieustrijd

 

Op het milieufront draaide onze actie voor de redding van de bomen van de Veldkanstraat op volle toeren. Samen met de vrijwilligers van het actiecomité “Red de lindes van de Veldkant” lieten we van ons horen tijdens het openbaar onderzoek. Maar liefst 423 bezwaarschriften tegen de kap van de lindes werden ingediend. Alternatieven werden voorgesteld… En ja, het gezond verstand zegevierde toch een béétje. De oorspronkelijke omgevingsvergunningsaanvraag werd ingetrokken. 


Vanuit het gemeentebestuur kwam er de voorbije weken een nieuw voorstel. Waakzaamheid blijft echter geboden. Om op onze lauweren te rusten is het in elk geval te vroeg. Samen met het actiecomité en de honderden Grimbergenaren die onze bezorgdheid delen zullen we ook deze nieuwe aanvraag met argusogen volgen en onze strijd verder zetten voor een veilige fietsverbinding tussen de Humbeeksesteenweg en Grimbergen centrum. Soms wordt de strijd om de bomen voorgesteld als “de bomen versus de veiligheid”. Dit simplistisch beeld is echter niet waar. De hamvraag blijft: moet er op dat stuk Veldkantstraat een fietspad komen, indien verder geen fietspad voorzien wordt op de Veldkantstraat én er nog steeds geen globaal mobiliteitsplan is voor Groot-Grimbergen voor alle soorten weggebruikers?

Foto uit 2019, voor corona:

 

Intussen organiseerde het comité een wedstrijd waarbij symbolisch 5 lindes cadeau werden gegeven. De Jeugdbond voor Natuur en Milieu, de JNM, lanceert binnenkort een fotowedstrijd “de mooiste boom”. Bomen worden hier in de picture gezet in al hun pracht. En of we dat jonge volk steunen!

 

Natuurlijk liggen ook andere milieu ’thema’s ons nauw aan het hart. Het Landinrichtingsplan voor de Oostelijke Maalbeekvallei waar we met Groen in de vorige legislatuur hard aan werkten werd door de Vlaamse regering goedgekeurd. YES! Grimbergen blijft samen met Wemmel, Meise en Asse werken aan een strategisch plan voor de Westelijke Maalbeekvallei. De sterke medewerkers van de Grimbergse milieudienst zorgen gelukkig voor enige continuïteit voor de rest van het milieubeleid. Hetzelfde kan gezegd worden voor het Grimbergse klimaatbeleid waar sterke projecten zoals het ESCO project, de energiescans en het deelautoproject gelukkig worden verder gezet. Op nieuwe inititiatieven van de Schepen van Leefmilieu is het echter wachten geblazen...

 

Wij volgen het milieubeleid op de voet. De Grimbergse asfaltcentrale blijft daarbij één van onze zorgenkinderen. Met onbegrip nemen we ook nota van de plannen van het bestuur om de Grimbergse begraafplaatsen opnieuw te verharden. Niet minder dan 180.000 EUR wordt ingezet voor het verharden van deze rustplaatsen. Wat een verschil met andere gemeentes waar ingezet wordt op een verhogen van de biodiversiteit van begraafplaatsen. Dit vergroenen van openbare ruimtes en zeker begraafplaatsen wordt van hogeraf aangemoedigd; in Grimbergen gebeurt helaas het tegenovergestelde.

 

Geef voetgangers, fietsers en bewoners voorrang bij het mobiliteitsbeleid

 

Het voorbije jaar hebben we ons hard ingezet in de strijd voor een mobiliteitsbeleid waar de actieve weggebruiker – de fietser en voetganger -  centraal staan. Een beleid dat meteen ook inzet op een verhoogde kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom maakten we werk van een “adviesnota mobiliteit” voor Strombeek waarover op onze vraag overleg plaats had met de bevoegde Schepen. Onze visie in een notendop: maak van Strombeek een zone 30, voer een aantal strategische knips in, zorg voor wegvertragende inrichtingen op de invalswegen, creëer fietsstraten en veilige oversteekplaatsen

Ook elders in de gemeente is de verkeersveiligheid voor ons prioriteit. We geven weerklank aan de bezorgdheden van vele burgers en buurtcomité’s die pleiten  voor aangepast rijgedrag en verkeer in alle schoolomgevingen,  de Merodestraat, de Rijkenhoekstraat en Beukendreef, de Driesstraat en Nieuwenroodsesteenweg, de Roostbaan, de Benedenstraat en vele andere straten. We deden constructieve voorstellen op verschillende gemeenteraden om op korte termijn de verkeersveiligheid op verschillende plaatsen te verhogen.

Onze “krijtbrigade” trok er op uit om aan het Strombeekse gemeenteplein zebrapaden te tekenen om alvast het goede voorbeeld te geven. Tenslotte volgen we van nabij de plannen voor de heraanleg van de Sparrenlaan. Natúúrlijk zijn we voor een veilig fiets- en voetpad tussen de wijk Populierendal en Grimbergen centrum. Maar wij pleiten hier ook voor een snelheidsbeperking afgedwongen door asverschuivingen en strategische versmallingen van de baan.  Daarnaast wensen we een inrichting waarbij een deel van de huidige groene bermen behouden blijven. Enkel zo wordt het daar op termijn veilig en fijn vertoeven voor fietsers en wandelaars. 

 

Ook Strombeek verdient een goede service bij het afvalbeleid. 

 

Ook het afvalbeleid blijft voor Groen een groot zorgenkind. Het voorbije jaar bleek nog maar eens hoe moeilijk de strijd tegen sluikstorters is. Ook zwerfvuil blijft voor de meesten van ons een bron van ergernis. Op de gemeenteraad van augustus vroegen wij naar de stand van zaken van ons voorstel om Grimbergse verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur aan te moedigen mee te helpen in de strijd tegen zwerfvuil

Met ongeloof zagen we dat mondmaskers nu ook reeds behoren bij de top 10 van het zwerfvuil. Zelf zetten we ons jaarlijks in bij de jaarlijkse lenteschoonmaak en nogal wat Groen sympatisanten steken regelmatig de handen uit de mouwen als zwerfvuilmeter en -peter. Recent vernamen we dat het gemeentebestuur voor het beheer van de recyclageparken en voor het sluikstortbeleid kiest voor een samenwerking met INCOVO. INCOVO is alvast een veelbelovende partner in de strijd tegen sluikstorters.
Maar dat dit partnerschap zal leiden tot de sluiting van het recyclagepark van Strombeek is voor Groen onaanvaardbaar. Weer eens komt de Strombekenaar in de kou te staan. Hij zal naar Koningslo of het recyclagepark op de Humbeesesteenweg in Grimbergen moeten. Uitpakken met “het zal goedkoper zijn dan nu” is voor het huidige bestuur natuurlijk gemakkelijk als je één van beide recyclageparken sluit  en de dienstverlening voor meer dan 11.000 Grimbergenaren terugschroeft! We blijven hier aandringen op een oplossing waar ook Strombeek wel bij vaart.

 

Vaarwel Strombeekse bib, goodbye OCMW in Strombeek

 

En dan was er in 2020 de saga van de verhuis van bibliotheek en OCMW naar Grimbergen. De 1.600.000 EUR die de gemeente reeds uitgaf voor een nieuw hoekgebouw rechtover het cultuurcentrum zijn definitief verloren. Impulsief werd beslist dat de nieuwe bib en de centrale diensten van het OCMW terecht komen in een nieuwe vleugel aan het huidige gemeentehuis in Grimbergen centrum. De ruimte is er krap, de kosten lopen op. Al gauw bleek ook dat voldoende parkeerplaatsen onder het nieuwe gebouw - om in orde te zijn met de omgevingsvergunning, want je moet voor een aandeel van je werknemers parkeermogelijkheid voorzien - niet haalbaar is. Een plan voor een ondergrondse parking aan de rand van het Prinsenbos werd daarom onder het mantra van “wij kiezen voor verandering” uit de hoed getoverd van deze nieuwe meerderheid. Extra kosten, extra auto’s in het centrum en onduidelijkheid voor de gevolgen op het vlak van de mobiliteit en veiligheid zijn een direct gevolg van deze dadendrang waar eerst beslist en pas daarna gedacht wordt.  

 

Inspraak zegt u? 

 

De burger staat erbij en kijkt ernaar... Van inspraak is bij bovenstaande beslissing geen sprake. Misschien zal onze mening nog gevraagd worden bij de keuze van de nieuwe klinkers boven de parking of de kleur van de slagbomen ervan. Wat een contrast met de mooie verkiezingsbeloftes én belofte van het voltallig nieuw bestuur van Vernieuwing, Open VLD en N-VA in hun beleidsnota om open te communiceren en de burger actief te bevragen en betrekken.

 

Sociaal beleid: hard tegen hart

 

Tenslotte willen we even stilstaan bij het zorgwekkende sociale beleid van dit gemeentebestuur. De stagnerende belastingsinkomsten moeten gecompenseerd worden door een tsunami van hogere tarieven waar arm en rijk evenveel voor betalen (denk aan vuilniszakken, kleine administratieve taken zoals het laten aanpassen van je adres op je identiteitskaart, het uitlenen van materiaal,...). De maaltijdverdeling onder mensen die het moeilijk hebben werd uitbesteed aan de privé. De kosten van voor- en naschoolse opvang verhoogden scherp. Hardwerkende tweeverdieners en alleenstaande papa’s en mama’s betalen hier de rekening. Dus neen, hartelijk kan je dit beleid niet noemen. 

 

Met Groen ijveren we intussen voor de realisatie van een plaatselijke antenne van “Idem Dito”, de Vilvoordse sociale kruidenier beheerd door het CWA. 

 

Een pluim voor de gemeentelijke Facebookpagina, een nieuwe website en de plannen voor het gemeentelijk infoblad

 

Toch scoort de huidige meerderheid ook een paar goede punten. Een moderne website zag midden december het licht. De Facebookpagina van gemeente en politie zijn een pluspunt en de plannen ter vernieuwing van het gemeentelijk infoblad ogen fris en veelbelovend. Hiermee worden burgers meer betrokken in allerlei facetten van (samen)leven in onze gemeente.

 

Afscheid van een mooi veelbelovend leven 

 

Ik wil dit jaaroverzicht afsluiten met een eerbetoon aan Marcel Baert. Marcel was op onze Groenlijst van oktober 2018 de “Benjamin”. Marcel was actief in de Vilvoordse Borcht. Het jeugdhuis Jiekaa, de Chiro van ‘t kassei en de JNM waren zijn biotoop. Op 16 maart werd hij op 1 km van de kazerne van Peutie als fietser slachtoffer van een tragisch verkeersongeval. “We love you graag” beste Marcel… We vergeten je niet. 

 Eddie Boelens

Voorzitter Groen Grimbergen