21 september Strombeek-Bever 15 Groen! actievoerders voor meer fietsveiligheid!

21 September 2011

Vanmorgen hebben 15  Grimbergse Groenen op het T-kruispunt van de Antwerpselaan met de Romeinsesteenweg ter hoogte van de brug

onder de A12 actie gevoerd voor meer fietsveiligheid.

 

Dit
kruispunt is één van de fietsknelpunten die dringend weggewerkt dienen te
worden. Onder de A12 ligt nu een veilig fietspad waar dagelijks honderden
scholieren en andere fietsers gebruik van maken. Het gebrek aan signalisatie
voor auto's en fietsers maken echter dat de situatie ter hoogte van de
Antwerpselaan doodsgevaarlijk blijft.

 

De Groenen
plaatsten zelf rode driehoeken met fietsers die de automobilisten attent maken
voor het fietsverkeer. Op het fietspad  waarschuwden met krijt aangebrachte witte
pijlen voor het tweerichtingsfietsverkeer.

 

Met een
oude fiets en een uit vinyl uitgesneden silhouet werd een ongeval geënsceneerd.

 

Aan de automobilisten
en fietsers -vooral scholieren - die op dat uur vrij talrijk dit fietspad
gebruiken werden stickers uitgedeeld die oproepen om de auto eens meer aan de
kant te laten staan.

 

De actie
kreeg de volle steun van de fietsers die dagelijks met de gevaarlijke situatie
geconfronteerd worden. Ook bij de 
automobilisten was er veel begrip. De bestaande "dode hoek" richting
brug, de onduidelijkheid over de rijrichting der fietsers en het gebrek aan
signalisatie maken het ook hen extra moeilijk op dit drukke kruispunt.

 

Groen!Grimbergen
dringt er bij de  gemeente en het Vlaams
gewest op aan  de nodige ingrepen te doen
om aan deze gevaarlijke situatie te verhelpen. Een aantal kleine en goedkope
ingrepen kunnen ongevallen voorkomen en mensenlevens redden!