ACTIE CURIEUZENEUZEN LOOPT!

10 Juni 2018

ACTIE CURIEUZENEUZEN LOOPT!

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen meten tussen 28 april en 26 mei 2018 de luchtkwaliteit.

Ook in Grimbergen zijn meer dan 160 meetpunten aanwezig. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling aan een raam van een woning of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer. Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur. Groen Grimbergen steunt de actie van Curieuzeneuzen uiteraard volop en is benieuwd naar de resultaten. Naast stikstofdioxide is het ook belangrijk om het fijn stof te meten. Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk voor de gezondheid. Fijn stof wordt o.a. veroorzaakt door het verkeer, de huishoudens, de industrie en de landbouw. In Grimbergen zijn er vandaag geen vaste meetpunten aanwezig. Daarom heeft Groen Grimbergen het initiatief genomen om zelf permanent 15 meettoestellen te installeren gespreid over alle deelgemeenten van Grimbergen en deze informatie te delen via het internet. Meten is beter weten. De eerste meetresultaten worden verwacht in de maand juni 2018.