Afvalbeleid: Grimbergen zet in op efficiëntie en recyclage

27 Maart 2014

Afvalbeleid: Grimbergen zet in op efficiëntie en recyclage

Na een grondige doorlichting van het afvalbeleid der voorbije jaren neemt het Schepencollege  maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan een lagere kostprijs. Meer inzetten op recyclage en de strijd tegen sluikstorten zijn de andere prioriteiten.  Grimbergen/Haviland - Onze  afvalberg neemt een flinke hap uit het gemeentebudget. Ondanks uw  betalingen aan het containerpark en voor de vuilzakken ging er in 2013 vanuit de gemeentekas nog 25,13€ per inwoner naar het inzamelen en afvoeren van het Grimbergs afval. Daar bovenop kwam een slordige 197.000€ voor het opruimen van sluikstorten.

 

Met het oog op een beter afvalbeleid heeft de gemeente 3 doelstellingen.

 

Vooreerst gaat de Grimbergse afvalfactuur naar beneden. Stevige onderhandelingen hebben geleid tot een nieuw samenwerkingsakkoord met Haviland dat Grimbergen flinke besparingen oplevert. Dankzij de wederzijdse exclusiviteit betaalt Grimbergen  geen BTW op personeelskosten van Haviland.  Ook een efficiëntere aanpak van de deur aan deur huisvuilinzamelingen en de werking van de containerparken zullen de kosten drukken. 

 

Vanaf 1 april 2014 zal intercommunale Haviland dus nog meer afvalophalingen voor haar rekening nemen in Grimbergen. Haviland zal voortaan ook restafval, grofvuil en snoeihout ophalen. Omdat Haviland in het verleden ook al een groot deel van de afvalophaling en -verwerking deed, zal er voor de burgers weinig veranderen. De zakken blijven dezelfde en aan de kostprijs wordt niet geraakt. De dagen van de afvalophalingen blijven voor 2014 behouden. Belangrijk is wel dat de burgers voortaan voor alle afvalvragen terecht kunnen bij Haviland via [email protected] en op het nummer 02 334 17 40. Om de ophalingen vlot te laten verlopen is het ook absoluut noodzakelijk dat de zakken tijdig buiten worden gezet. Meer bepaald daags voor de ophaling, ten vroegste vanaf 20 uur 's avonds.

 

Meer recycleren is het tweede doel. Om uw kostprijs van "de rode zak" en van het grof vuil  te verminderen zetten we maximaal in op beter recycleren en sorteren.  Het sorteren van gratis fracties zoals afvaloliën, piepschuim, glas, papier en PMD is evident. Samen gaan we een stap verder. Dankzij een intense samenwerking met Televil voor herbruikbare goederen. Dankzij de toekomstige installatie van een container voor recyclage van "zachte plastic". Dankzij het stimuleren van het thuis composteren. Compostvaten bieden we aan voor slechts 15€. Onze kringloopkrachten zullen u de knepen van het vak aanleren.

 

Met de derde doelstelling voert Grimbergen  de strijd op tegen het sluikstorten. Sensibiliseren krijgt de voorkeur. Wie volhardt in de boosheid betaalt voortaan € 250 per m3 gestort afval bovenop een fikse gasboete.

 

Marleen MERTENS

Burgemeester

 

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu, afvalbeleid en duurzaamheid.