Automatische toekenning sociaal tarief voor opvang op school

26 September 2021

Automatische toekenning sociaal tarief voor opvang op school

Sociale tarieven zijn er met een reden, bijvoorbeeld om werkende ouders met een klein inkomen niet nog meer op kosten te jagen als hun kinderen naar de voor- en naschoolse kinderopvang gaan. Maar, lang niet alle ouders weten dit of durven ernaar te vragen. 

Groen pleitte op een van de vorige gemeenteraden voor een automatische toekenning van dit sociaal tarief voor schoolopvang. Zo bereik je echt wie er nood aan heeft, en vooral wie er recht op heeft. We appreciëren het zeer dat het bestuur op ons voorstel ingegaan is en er werk van maakt. Vanaf 2022 zal het sociaal tarief automatisch worden toegekend.

Desalniettemin blijven we het weinig sociaal vinden dat deze tarieven vanaf september 2020 zijn verhoogd. Je kind of kinderen niet naar de opvang sturen is voor vele gezinnen geen optie... Daar komt bij dat de nieuwe tarieven - ook voor ouders die recht hebben op het sociaal tarief - nog steeds voor een hogere factuur zorgen dan voorheen.

Bron foto: ad.nl