Behoorlijk bestuur, betrokken burgers

10 Juni 2018

Behoorlijk bestuur, betrokken burgers

Wij zetten in op een motiverend personeelsbeleid dat de goede werking en samenwerking van alle gemeentediensten verzekert.

Participatie en inspraak van de burgers staat bij ons centraal door advies- en wijkraden effectief te betrekken bij het beleid.

De gemeentediensten kunnen we naast de loketfunctie, ook door nieuwe technologie toegankelijker maken. Bijvoorbeeld voor de inschrijving voor school of kinderopvang, het verlenen van vergunningen tot en met het opsporen van energieverlies in woningen.

We willen de technologie meer benutten om burgers snel te informeren of naar hun mening te vragen. En waarom niet drukbezochte publieke plaatsen voorzien van gratis internet?