Beigemveld: Matexi behoudt principieel akkoord (PRIAK)

17 Mei 2021

Beigemveld: Matexi behoudt principieel akkoord (PRIAK)

Als gevolg van een procedure van de buurtbewoners schrapte de Raad van State onlangs de geplande verkaveling van Beigemveld. Het struikelblok is de aansluiting van de verkavelingsweg op de Kruipstraat die in een eerste fase alle verkeer te verwerken zou krijgen - zonder veilige oplossing voor voetgangers en fietsers. 

In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, blijkt echter dat projectontwikkelaar Matexi haar principieel akkoord (PRIAK) met de gemeente behoudt om het gebied te ontwikkelen. Dit werd dus niet mee vernietigd door de Raad van State. Matexi behoudt hiermee de regie over het hele gebied. 

Daardoor vergroot de kans dat MATEXI enkel een oplossing zal zoeken voor de ontsluitingsproblemen waarop de Raad van State botste - zonder andere pijnpunten van dit project te corrigeren.

Om een nieuwe juridische veldslag te vermijden en tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de buurtbewoners heeft Groen zowel MATEXI als het gemeentebestuur op de voorbije gemeenteraad van 22 april  opgeroepen tot dialoog met het actiecomité. Dit is een uitgelezen kans om samen met de omwonenden tot een door de buurt gesteund en duurzaam project te komen met gespreide verkeersafwikkeling.