BETER COMPOSTBEHEER IN DEN DIEPEN BOOMGAARD

03 Mei 2017

BETER COMPOSTBEHEER IN DEN DIEPEN BOOMGAARD

De gemeente zet haar schouders onder de verdere uitwerking van het voorbeeldproject rond duurzaam en ecologisch tuinieren in Den Diepen Boomgaard. Een grijparm met bak werd aangekocht en gemonteerd op een bestaande tractor. Compost-omzettingsvakken werden ter plaatse ingericht d.m.v. verplaatsbare betonblokken. Eddie Boelens, Schepen voor Leefmilieu en Duurzaamheid: 'Den Diepen Boomgaard is daarmee ook voldoende uitgerust om op een correcte manier het eigen organisch afval op te slaan en te verwerken tot bruikbare compost'.

De afbakening van vakken met verplaatsbare betonblokken moet zorgen voor een duidelijke illustratie van het proces bij de compostverwerking.