Caroline vervangt Sofie in gemeenteraad

03 Januari 2022

Caroline vervangt Sofie in gemeenteraad

Sofie Roelandt geeft de fakkel door aan Caroline Denil als gemeenteraadslid voor Groen Grimbergen. De eerste gemeenteraad van 2022 zal Groen Grimbergen inzetten met een nieuw gezicht in de fractie van hun 6 gemeenteraadsleden. Na drie jaar in de huidige legislatuur - die nu halfweg is - geeft Sofie Roelandt (links op de foto) de fakkel door aan Caroline Denil uit Beigem. 

Fractieleider Eddie Boelens vertelt: “Sofie werd onverwacht van op de 13e plaats verkozen op onze Groen-lijst tijdens de verkiezingen van oktober 2018. Met veel enthousiasme en interesse vloog ze erin om het reilen en zeilen van het gemeentebeleid in ‘haar’ Grimbergen waar ze al heel haar leven woont en actief is in het verenigingsleven, te ontdekken. Binnenkort zal ze een nieuwe taak op zich nemen, want einde februari verwacht ze met haar vriend Stijn hun eerste kindje. Dit gaf de doorslag om ervoor te kiezen in de komende periode meer tijd en energie te steken in haar privéleven naast het werk, wat we ten volle begrijpen. Al zullen we haar jonge inbreng, humor en verantwoordelijkheidszin zeker missen.” 

Geen gemeenteraadslid meer, wel betrokken 

“Ik ben nog niet lang bij Groen Grimbergen maar heb me er altijd enorm warm omringd gevoeld”, zegt Roelandt zelf. “De ploeg is een fijne bende bijeen. We discussiëren graag en komen zo tot nieuwe inzichten. Al delen we veel dezelfde dromen en waarden, dat is zo leuk. Zonder de gemotiveerde mensen bij Groen had ik de sprong 3 jaar geleden zeker niet gewaagd.” 

Ze vult aan: “Ik stop als gemeenteraadslid, maar blijf wel betrokken bij Groen - al zal mijn inbreng even op een lager pitje staan. Het Groene project voor Grimbergen blijft me boeien en aan mijn bezorgdheden, ideeën en wensen voor de mensen en onze gemeente verandert er niets. Ik wens Grimbergen een goed en open minded bestuur toe, een beleid waar mensen en natuur voorop staan, een bestuur dat onderling goed overeenkomt en ook extern fijne en respectvolle contacten onderhoudt met zijn burgers, verenigingen, adviesraden én oppositie. Dat is mijn wens voor 2022 en verder.” 

Een frisse wind in de fractie met al 20 jaar een hart voor Grimbergen 

Opvolger Caroline Denil bruist van goesting om haar taak in de gemeenteraad op te nemen. Haar motivatie: “Grimbergen is een Vlaamse gemeente met een minderheid aan progressieve gemeenteraadsleden: dat zorgt voor mij voor twee grote uitdagingen. Ten eerste wil ik aantonen dat iemand van wie Nederlands niet de moedertaal is, kan bijdragen tot het debat. Daarnaast wil ik samen met de Groene fractie voornamelijk wegen op het sociaal en leefmilieubeleid. Mensen en natuur moeten centraal staan en die focus wil ik bewaken. Ik hoop dat we de toekomst duurzamer kunnen maken, met ook de nodige aandacht voor de jeugd!“ 

Denil woont al 20 jaar in onze gemeente; haar liefde en betrokkenheid voor Grimbergen groeide jaar na jaar. “Grimbergen was voor mij zoveel jaar geleden een economische en praktische keuze: dicht bij mijn werk en - toen nog - betaalbare woningen. Maar uiteindelijk ben ik in Grimbergen gebleven voor de sympathie van de Grimbergenaren en voor de warme ontvangst door mijn buren én door Groen. Omdat ik altijd milieubewust ben geweest, sprak Groen me aan toen ik me hier installeerde. En daar heb ik nog geen spijt van gehad. Mijn drie kinderen zijn hier geboren, gaan of gingen naar school in Grimbergen, zijn lid van jeugdbewegingen, doen aan sport en muziek, allemaal in deze toffe gemeente.” 

De fractie van Groen hoopt dat ze binnenkort iedereen in de gemeenteraad kan ontmoeten, weg van het scherm. Denil: “Dankzij de voorbereidingen die al gedaan werden door Sofie, voel ik me klaar voor deze verrijkende uitdaging. Sofie, ik wens je een mooie tijd toe met de uitbreiding van je gezin!” 

“De wissel van Sofie zorgt onverwacht voor een nieuwe, frisse wind in onze fractie. Wat zijn we blij dat er opnieuw een gemotiveerde vrouw op één van onze zes stoelen zal zitten! Het worden nog 3 actieve en boeiende jaren”, besluit Boelens. 

Sofie Roelandt, Caroline Denil en Eddie Boelens 
Groen Grimbergen