Centrum van de toekomst met een ondergrondse parking en grootwarenhuis? Pure waanzin!

13 Maart 2022

Centrum van de toekomst met een ondergrondse parking en grootwarenhuis? Pure waanzin!

Zware ingrepen zonder masterplan. Het gemeentebestuur heeft grootse plannen met de dorpskern van Grimbergen die een enorme impact zullen hebben op de leefbaarheid en de authenticiteit ervan. Onbegrijpelijk is dat er voor dergelijke ingrijpende projecten voorafgaand geen Masterplan werd opgesteld. De reden laat zich raden: het moet snel gaan, de drang bij de bestuurspartijen om een groots prestigeproject te realiseren binnen deze legislatuur is zeer groot. Hierdoor stapelen de ondoordachte beslissingen zich op en rijdt het bestuur zich vast in een straatje zonder einde.

Geen sociaal huis en bib in Strombeek. Alles naar Grimbergen

Aan het begin van deze legislatuur werd door de nieuwe meerderheid beslist het reeds opgestarte project van het hoekgebouw, een sociaal huis met bibliotheek, in Strombeek-Bever te schrappen. In de plaats daarvan worden alle gemeentediensten, inclusief deze het ingekantelde OCMW, samen met de bibliotheek en de toeristische dienst gecentraliseerd in Grimbergen-centrum. Hiervoor werd het prestigeproject “nieuwe vleugel van het gemeentehuis” opgestart. Hoewel Groen Grimbergen gecharmeerd werd door enkele aspecten van dit project, zoals de autoluwe en groene inrichting van de directe omgeving van het gemeentehuis en de aandacht voor het duurzame karakter van het gebouw, was er toch vooral bezorgdheid over de impact van dit project op de kleinschalige dorpskern van Grimbergen. We dienden dan ook bezwaar in tegen de aanvraag tot omgevingsvergunning. 

Te gek: een parking in het centrum gelegen tussen drie scholen 

Om aan de parkeernorm volgens de stedenbouwkundige verordening te voldoen moeten er voor dit project bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd worden. Verbazend genoeg besluit de mobiliteitstoets die werd uitgevoerd dat er voldoende parkeerplaatsen in het centrum aanwezig zijn om de extra parkeerdruk, die de bijkomende diensten en bibliotheek met zich mee zal brengen, op te vangen. In april 2021 werd een gunningsbestek opgesteld voor de uitbating van een ondergrondse parking met daarbij ook aandacht voor het aspect centrumversterkende activiteit. Toen al uitten we onze grote bezorgdheden op financieel vlak, over de impact op de mobiliteit en het landelijk karakter van de dorpskern. Terwijl elke toekomstgerichte stad of gemeente inzet op het verwijderen van de auto uit de kern, besliste onze gemeente net het tegenovergestelde. Een parking gelegen pal in het centrum en dit tussen 3 scholen in. Begrijpen wie begrijpen kan. 

Inspraak? Wie wil nu een Jumbo en meer verkeer in het centrum?

Nu, ongeveer een jaar later, zijn we ten zeerste verbolgen te zien op welke manier dit project vorm kreeg, en vooral op welke manier het aspect centrumversterkende activiteit ingevuld wordt. Een ondergrondse parking gekoppeld aan een groot ondergronds grootwarenhuis. Het is voor ons een raadsel hoe dit een aantrekkelijke bijdrage kan leveren met betrekking tot de inrichting van een centrum van de toekomst. Onze visie op een centrum van de toekomst staat lijnrecht tegenover de invulling die het huidige bestuur eraan geeft. Dit Jumbo-project bepaalt hoe de landelijke dorpskern van Grimbergen onomkeerbaar zijn charme en eigenheid zal verliezen. Daarnaast is het uitermate stuitend dat voor zulk groots en toekomstbepalend project geen voorafgaande verkennende gesprekken met burgers gehouden werden, er niet gepolst werd naar de draagkracht van zulk project. Zeker aangezien er niks maar dan ook niks in de verkiezingsprogramma’s te bespeuren viel over deze plannen. De burgers staan erbij en kijken ernaar. 

Na het vernemen van deze plannen in de pers, volgden op 7 en 9 maart een gemeenteraadscommissie en infomomenten voor handelaars en omwonenden. Het is duidelijk dat er voor dit project absoluut geen draagkracht is, niet bij de bevolking en niet bij de lokale handelaars. De sfeer op de infomomenten was duidelijk, de ene negatieve opmerking na de andere passeerde de revue. Een burger vatte het goed samen : “Gaan jullie dit echt door onze strot duwen?”. Luid applaus van zowat alle aanwezigen, de betrokken schepenen zaten er onwennig bij.  

Gebruik de randparking aan Ter Wilgen. 

De opzet achter heel dit ondergronds project wordt intussen heel duidelijk. Het gemeentebestuur wil het eigen personeel “belonen” met 75 niet betalende ondergrondse parkeerplaatsen waarvoor de gemeente een instapvergoeding van 1.825.000 euro betaalt. Dit terwijl vandaag alle steden en gemeenten inzetten op het sensibiliseren van personeel om zich duurzaam te verplaatsen en werk gemaakt wordt van de zogenaamde “modal shift”. Niet zo in Grimbergen… Uit een onderzoek blijkt dat 84% van het personeel op minder dan 15 km van het werk woont (50% zelfs op minder dan 5 km). Toch wordt er door het bestuur uitgegaan van een 40% duurzame mobiliteit. Dit getuigt van een gebrek aan ambitie en de wil om echt een verandering teweeg te brengen in het verplaatsingsgedrag van het gemeentepersoneel. Met de aanwezigheid van een grote randparking aan Ter Wilgen, gelegen op slechts 600 meter van het gemeentehuis, is er trouwens parkeerplaats genoeg. 

Het gemeentebestuur verpatst ons mooi centrum aan een Jumbo

Voor de realisatie van deze onnodige ondergrondse parkeerplaatsen moest dus op zoek gegaan worden naar een private partner om dit te realiseren. Het terrein van de huidige parking Prinsenbos, met zijn unieke ligging, wordt hiervoor voor 50 jaar in concessie gegeven. Uiteraard kan zulk project voor deze partner enkel rendabel zijn wanneer hier ook een andere winstgevende activiteit aan gekoppeld kan worden. En daar komt Jumbo in dit hele verhaal tevoorschijn. De projectontwikkelaar staat te springen om op deze strategisch enorm interessante plaats, pal in het centrum van een dorpskern, een grootwarenhuis te bouwen. Een cadeau op een gouden dienblad gepresenteerd door een gemeente wanhopig op zoek naar een financierder voor ondergrondse parkeerplaatsen voor eigen gebruik. Het bestuur van Grimbergen verkoopt de ziel van zijn landelijke dorpskern aan een projectontwikkelaar. Dat hierdoor massaal veel auto’s en vrachtverkeer naar het centrum gezogen worden, de leefbaarheid van onze dorpskern op het spel staat en de komst van een grootwarenhuis een slag in het gezicht is van de lokale handelaars, blijkt voor deze meerderheid een bijzaak. Verblind door hun drang naar prestige, lijkt alle gezond verstand verdwenen. 

Bezorgdheid om het Prinsenbos

Ook de impact van de ondergrondse parking op het Prinsenbos zal groot zijn. Niet alleen zal deze groene long verstopt worden achter de bovengrondse hoge gebouwen, de inkom en de laad-en loskade van de Jumbo. We maken ons daarnaast grote zorgen over het effect ervan op de flora en fauna van het Prinsenbos. De ondergrondse parking wordt gebouwd in moerasgebied, de naam van de nabijgelegen Speelbroek spreekt voor zich. Er zal dus fameus veel water opgepompt moeten worden om deze bouwput van bijna 10 meter diep droog te leggen. Het bestuur heeft naar eigen zeggen vertrouwen in de expertise van de bouwheren. Maar welke garantie is er dat de oude bomen van het Prinsenbos deze droogslag overleven? 

Met verenigde krachten moeten we dit project stoppen.

De realisatie van dit project is pure waanzin. Groen Grimbergen zal er alles aan doen om dit project een halt toe te roepen, en dit samen met de andere oppositiepartijen en de vele bezorgde boze burgers.