De Grimbergenaar wil het mobiliteitsbeleid van Groen

27 Juni 2022

De Grimbergenaar wil het mobiliteitsbeleid van Groen

De Grimbergenaar kiest voor leefbaarheid en verkeersveiligheid met prioritaire aandacht voor fietsers en voetgangers en meer groen.

We kunnen er niet naast kijken. Mobiliteit is hot in Grimbergen. De resultaten van de mobiliteitsenquête (1) spreken voor zich. De Grimbergenaar kiest voor leefbaarheid en verkeersveiligheid met prioritaire aandacht voor fietsers en voetgangers en meer groen. Dit kan ons alleen maar verheugen. Het bewijst dat er draagkracht is voor een nieuwe en groene mobiliteit en dat de auto niet langer alleen koning is op de weg.

Aansluitend op de enquête heeft de schepen van mobiliteit participatieavonden georganiseerd waarop inwoners hun inbreng mochten doen. Een goed initiatief. Dan volgt nog een politieke discussie en de inbreng van stakeholders (De Lijn, scholen, de Fietsersbond, etc..) en tegen het einde van het jaar wil de schepen zijn mobiliteitsplan klaar hebben.

 

Een charter als engagement

Op de gemeenteraad van 28 april (dus nog met de vorige meerderheid, mét Open VLD en zonder CD&V) stelde Groen raadslid Katrien Leroy voor dat de gemeente Grimbergen het SAVE charter zou ondertekenen. Dit charter is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen. Reeds 134 gemeentebesturen in Vlaanderen ondertekenden dit SAVE charter (2). Hiermee engageren ze zich om een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers beter te beschermen, en dan in het bijzonder kinderen en jongeren. Deze gemeenten werken daartoe een actieplan uit dat aansluit op één of meerdere van de in het charter opgenomen doelstellingen. Het ondertekenen van het SAVE charter is dus een engagement en geen dwingend kader met strakke doelen. 

Het voorstel werd op 28 april weggestemd door Open VLD, N-VA en Vernieuwing. CD&V en Vooruit keurden het voorstel van Groen goed.

Groen zal het voorstel opnieuw voorleggen op de gemeenteraad van 30 juni. Een goedkeuring zou getuigen van engagement vanwege de nieuwe meerderheid om duurzaam en met een lange termijn perspectief werk te maken van verkeersveiligheid. De nieuwe meerderheid zou daarmee een sterk signaal geven dat ze het echt anders wil aanpakken.

(1) Link naar resultaten mobiliteitsenquête PowerPoint-presentatie (grimbergen.be)

(2) Link naar SAVE-charter-Steden-Gemeenten-A4-draft.pdf (ovk.be)