Grimbergse beleidstekst: de berg heeft een muis gebaard.

23 Mei 2019

Grimbergen: Na vijf maanden geduld oefenen is de beleidstekst van het nieuwe gemeentebestuur er eindelijk.  Je kan hem lezen op: https://www.grimbergen.be/beleid-beleidsnota-2019-2024.html  De verwachtingen waren hoog gespannen. Schriftelijke vragen vanwege de oppositie werden de voorbije maanden immers regelmatig uitgesteld met als boodschap dat de beleidstekst hier antwoord zou bieden

De frisse lay out en de vele foto’s ogen veelbelovend. De inhoud is echter ontgoochelend. Wie op zoek gaat naar een duidelijke strategie en daaraan gekoppelde doelstellingen en acties blijft op zijn honger zitten. De nieuwe meerderheid noemt zichzelf een veranderingscoalitie, maar dat lees je hier niet uit af. Waar de tekst wat concreter wordt, is er meestal sprake van een voortzetting van het beleid van de voorbije jaren. De beleidstekst is meer een prentenboek dan een tekstboek geworden.

Eddie Boelens (fractieleider Groen): “Voor de meerderheidspartijen heeft het grootste deel van de tekst het enorme voordeel dat hij super algemeen is. Pas bij de concrete invulling van deze mooie woorden zal duidelijk worden waar we met deze meerderheid echt aan toe zijn. De zo vaak beloofde vernieuwing of grote ommekeer blijven voorlopig in elk geval uit.”

Voorlopig blijft de oppositie vooral met veel vragen zitten. Of er op de gemeenteraad van 23/5 meer duidelijkheid komt, is lang niet zeker. Niet alleen krijgt de oppositie sinds 3 januari moeilijk inzage in dossiers; de meerderheid besliste afgelopen zondag nu ook dat elke oppositiepartij maximum 20 minuten tijd krijgt om de beleidstekst te commentariëren of er vragen over te stellen. Van een democratisch deficit gesproken!

Over enkele passages uit de beleidstekst groeit bij Groen de ongerustheid. Drie voorbeelden:

- Groen is het volmondig eens met het algemeen pleidooi voor kernversterking, inbreiding en het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente. Maar, hoe valt dit te rijmen met de intentie om het woonuitbreidingsgebied (WUG) Priesterlindeveld te ontwikkelen voor recreatie en, in “een latere fase” voor wonen. Gaat men het grootste deel van dit 10,8 Ha grote gebied nog snel ontwikkelen voor woningbouw alvorens Vlaanderen echt werk maakt van een betonstop?

- De klimaatdoelstellingen van de vorige meerderheid worden teruggeschroefd. Grimbergen wil blijkbaar eigen klimaatdoelstellingen voorop stellen waarbij de gemeente het voorbeeld zou geven voor de eigen gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting. Samen zijn die echter voor nog geen 2% van de CO2 uitstoot op ons grondgebied verantwoordelijk. De gemeente wenst blijkbaar ook niet in te tekenen op het Europees klimaatconvenant 2030 (waarvan een vorige editie door 95% van alle Vlaamse gemeenten werd ondertekend). Samen met de faciliteitengemeentes van de Vlaamse Rand ontloopt Grimbergen zo de lokale verantwoordelijkheid op het vlak van klimaatbeleid op een ogenblik dat de consensus over de noodzaak en urgentie van een alomvattend klimaatbeleid zo goed als algemeen is.

- Het gemeentebestuur wil gaan voor één digitale bibliotheek in Strombeek. Als dit inhoudt dat de bib in Grimbergen verdwijnt, vinden we dat een spijtige zaak voor de inwoners van het centrum, niet in het minst voor de schoolgaande jeugd die er gretig gebruik van maakt. Tevens vinden we het eigenaardig dat nergens in het beleidsplan het hoekgebouw wordt vermeld terwijl daar nu nog altijd facturen voor betaald worden.

Eddie Boelens besluit: “Deze tekst heeft meer van een eerste kennismaking met de Grimbergse politiek dan van een tekst die de bakens uitzet voor het beleid van de komende jaren. Waar de inhoud concreet wordt, blijkt dat het beleid der voorbije jaren gelukkig vaak voortgezet wordt. Waar dat niet het geval is, groeit bij ons de ongerustheid. Waakzaamheid is geboden, en dat zal Groen zeker zijn!”

Voor meer info, contacteer:
Eddie Boelens
Fractieleider Groen Grimbergen
04707417424