De Groene Blik - April 2023

11 April 2023

De Groene blik Nieuwsbrief Groen Grimbergen April 2023

Vier en een half jaar na haar aantreden zal de meerderheid op de gemeenteraad van eind mei eindelijk haar mobiliteitsplan voorleggen.  Om duidelijkheid te krijgen over hoe de meerderheid haar plan precies wil uitvoeren en wat ze nog wil realiseren binnen de lopende bestuursperiode , is het dus nog even wachten.  Ondertussen heeft het plan wel reeds voor enige commotie gezorgd. Zo kwam er reactie van de handelaars in Grimbergen centrum die blijkbaar liever geen enkele verandering willen en hebben ook de inwoners van De Merodestraat hun ontgoocheling en ongenoegen geuit. Onze eigen verkeerstechnische en politieke analyse van het voorliggende mobiliteitsplan vind je hier.  Link

Commotie was er ook naar aanleiding van de persconferentie die de meerderheid hield rond de plannen voor de bouw van een nieuwe GO! School in het park van Villa Rijckendael in Strombeek, waardoor het park grotendeels zal verdwijnen. De Strombekenaren zijn verontwaardigd over de ongevoeligheid van de meerderheid voor de eigenheid van het verstedelijkte Strombeek en de nood aan voldoende parkjes en groen in Strombeek.  Maar het ongenoegen betrof ook de manier waarop de meerderheid het dossier aanpakt. Pas op de ochtend van de persconferentie waarop de meerderheid de plannen wereldkundig maakte vonden de omwonenden een brief in de bus waarin de plannen werden toegelicht, samen met de belofte dat ze zouden betrokken worden bij het project. Tja…

Meer achtergrond bij dit belangrijke dossier, hoe dit leeft in Strombeek en het standpunt van Groen Grimbergen, vind je hier. Link

 Een jammerlijke vaste waarde in Grimbergen is de asfaltcentrale. Lees hier hoe de asfaltcentrale een vergunning vroeg om de centrale met diesel te stoken, hoe de deputatie (NV-A, Open VLD en CD&v) die vergunning goedkeurde, maar de centrale haar aanvraag zelf weer introk.

Noteer tenslotte nog in je agenda de gespreksavond met boer Tijs Boelens over de toekomst van de Vlaamse landbouw. 19 april om 20.00 u in het POC in Humbeek.  Meer info hier

Dirk Bauweleers

Voorzitter Groen Grimbergen