De kritiek van Groen en Modal shift op de plannen ter verbreding (ontdubbeling) van de Brusselse Ring en op het plan-Milieu effecten rapport.

04 April 2012

De kritiek van Groen en Modal shift op de plannen ter verbreding (ontdubbeling) van de Brusselse Ring en op het plan-Milieu effecten rapport.

A. Wat zijn de plannen van de Vlaamse Regering (CD&v, NVa en SPA) voor het deel viaduct Vilvoorde tot Groot Bijgaarden klaverblad?

De Vlaams
regering geeft voorkeur aan een  3+2
structuur: 2 x 3 centrale rijvakken voor doorgaand verkeer en 2x2 laterale  vakken voor lokaal bestemmingsverkeer. Men
voorziet ook een brede middenberm voor eventueel latere uitbreiding.

Voor het
stuk Wemmel-Groot-Bijgaarden betekent dit concreet over het grootste deel van
het traject 6 extra-stroken: vier
rijstroken en parkeerstrook op de stukken waar die ontbreekt?

Voor het
stuk Vilvoorde-Wemmel betekent dit over een
deel van het traject 2x2
rijstroken bij. Wat ter hoogte van het huidige
"klaverblad aan Douwe egberts zal gebeuren is onduidelijk?

B. De belangrijkste kritiek van groen en modal
shift:

 -      
het
aanzuigeffect zal ervoor zorgen dat de bijgekomen capaciteit slechts tijdelijk
de verkeerstromen zal verbeteren. Meer beton trekt immers meer verkeer aan;

-      
het
verkeer op de in- en uitvalswegen zal nog toenemen. Wordt vervolgens de
verbreding van E40, E19 e.a. autosnelwegen "onvermijdelijk"?

-      
meer
beton werkt omgekeerde modal shift in de hand. Wie nu omwille van de drukte
voor openbaar vervoer kiest zal geneigd zijn weer voor de auto te kiezen;

-      
de
kostprijs :  er is nu reeds sprake van 1
miljard €. De hoge kost maakt het en- en verhaal ongeloofwaardig. Er is geen
geld voor en een bredere ring en een waaier van andere maatregelen.

-      
het
gezondheidseffect: meer fijn en ultra fijn stof, meer zware metalen, meer CO2
en meer geluidsoverlast en dit terwijl in de noordrand de Europese normen vaak
overschreden worden;

-      
aanslag
op de groene ruimte in de Noordrand;

-      
niet
te verzoenen met een echt klimaatbeleid en de Kypotodoenstellingen;

-      
dit
plan houdt geen rekening met de beleidsdoelstellingen van het Brussels gewest
dat tegen 2020 het autoverkeer met20% wil verminderen in Brussel.

-      
Gecombineerd
met nieuwe  plannen (U-place, toename
trafiek luchthaven Brussel internationaal, industrieterrein Westrode, Londerzeel
en elders langs de A12) bieden deze plannen geen oplossing voor de bestaande
problemen. Bij gecreëerde capaciteit zal opgesoepeerd worden aan nieuwe trafieK
(Touring zegt dat dit alleen reeds voor Upace reeds het geval is)

c. Alternatieven  van Groen en modal shift

-      
efficiëntere
verkeersstromen,

-      
rekeningrijden,

-      
slimme
kilometerheffing,

-      
carpool,

-      
maximum
100km per uur op de Ring,

-      
 een permanent verkeerscentrum met dynamische
route-informatiepanelen op de Ring.

En de volgende begeleidende maatregelen:

-          versnelde uitbouw van het gewestelijk
expressnet voor openbaar vervoer.

-          Incheckmogelijkheden
luchthavenpassagiers in de treinstations.

-          Een
functioneel fietsnetwerk tussen Brussel en de Vlaamse rand.

-          Alle
geplande infrastructuurwerken (Westorde, U-place en andere shoppingcentra)
evalueren op hun impact op bijkomende verkeersstromen.

 

d. Kritiek op het huidige Plan-MER.

 Heeft een éénzijdige doelstelling:
ultieme afweging op basis van betere doorstroming.

Het
milieubelang en zeker het aspect gezondheid (geluid, fijn stof,?)krijgt geen
evenwaardige plaats;

De
berekening van de verloren gezonde levensjaren is zeer ondoorzichtig.

Overdreven
positieve inschatting over de evolutie van fijn stofconcentraties die overal
zou  dalen door daling van achtergrondconcentraties

Geen
rekening gehouden met plannen Brussels gewest;

Eddie Boelens

Voorzitter groen-Grimbergen

 

PS: Foto van de website van Greenpeace ivm MER