De vastberadenheid van Groen zal nodig zijn!

21 Oktober 2019

De vastberadenheid van Groen zal nodig zijn!

Het gemeentebestuur van Open VLD, N-VA en Vernieuwing is sinds januari aan zet, tijd voor een eerste balans . De eerste maanden verliepen stuntelig en verwarrend. Einde mei kwam de meerderheid dan eindelijk met haar beleidsplan. Veel intenties, nog vage beloften en vooral, niet voor discussie vatbaar in de gemeenteraad. Welke concrete keuzes er zullen gemaakt worden, zal duidelijk worden met de meerjarenbegroting die pas eind dit jaar wordt verwacht.  Echter, de beslissingen van de laatste maanden geven duidelijk de richting aan, het kerntakendebat woedt volop.

Opboksen tegen afbouw

We zetten alvast op een rij wat volgens het nieuwe bestuur niet langer past in de toekomst van onze gemeente:

 • de OCMW-maaltijdbedeling is afgeschaft, een maatregel die kwetsbare ouderen in de kou zet
 • het mobiliteitsplan voor Strombeek staat op de helling, voor fietsers en voetgangers is het er gevaarlijker dan ooit
 • het openluchtzwembad De Lammekes is definitief dicht
 • het beheer van het zwembad Pierebad wordt mogelijk uitbesteed door gebrek aan personeel
 • het besluit tot het kappen van 101 bomen in de Veldkantstraat is nauwelijks te begrijpen
 • de Wijde Wereld Weken worden begraven en vanaf volgend jaar niet meer georganiseerd
 • het is niet duidelijk of de GROG, het overkoepelend orgaan van de verenigingen die in Grimbergen actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, in de toekomst nog haar vaste rubriek krijgt in
  het gemeentelijk informatieblad 
 • de bibliotheek in Grimbergen-centrum, gevestigd in de Charleroyhoeve, zal verdwijnen
 • de gemeente schaft het feest voor de 50 jarigen af, iets wat Grimbergenaars bij elkaar brengt op hun speciale verjaardag
 • de plannen voor het hoekgebouw met de nieuwe bibliotheek in Strombeek worden in vraag gesteld. 

We begrijpen dat een gemeentebestuur keuzes maakt. Maar als we kijken naar bovenstaand lijstje, groeit bij Groen een terechte bezorgdheid. We zullen waar mogelijk en met alle middelen die we hebben, strijden tegen een afbouw van sociale en culturele voorzieningen. We zijn ook verontrust over hoe het nieuwe bestuur met internationale solidariteit zal omgaan. 


Ons oppositiewerk loont

De fractieleden van Groen hebben ondertussen niet stilgezeten. Door herhaalde vraag op de gemeenteraad bleef de problematiek van de asfaltcentrale hoog op de agenda staan en kregen de jongeren van Jeugdhuis De Duif in Strombeek eindelijk perspectief op een eigen jeugdlokaal.

De meerderheid beloofde ons voorstel voor een 'charter voor verenigingen' in de strijd tegen zwerfvuil verder uit te werken.

Oorspronkelijk weigerde Grimbergen als een van de weinige Vlaamse gemeenten het internationale burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen. Dit verdrag brengt duizenden lokale besturen samen die zich engageren om een doeltreffend klimaat- en energiebeleid uit te bouwen. Door hier niet in mee te gaan, zouden onze reeds geleverde inspanningen voor klimaat en energie van de voorbije jaren verloren gaan. Het is dankzij onze scherpe vragen op de gemeenteraad dat de Grimbergen op 18 oktober in Leuven dan toch het Vlaams Brabants klimaatengagement ondertekende. We zijn uiteraard heel blij met deze ommekeer in de beslissing. Bij dit engagement horen nu daden. Groen zal erop toezien dat het niet blijft bij ondertekenen maar dat het ook concrete realisaties oplevert.

We hebben verkregen dat men pistes onderzoekt om nieuwe bomen aan te planten, wanneer het gemeentebestuur blijft bij de beslissing tot kappen van de lindes in de Veldkant. Met Groen willen we vermijden dat het zover komt. We blijven mikken op de dubbele doelstelling: een veilig fietspad met behoud van de 101 bomen.

Het mag duidelijk zijn dat we met dit gemeentebestuur een stevige kluif hebben in onze ambities voor een solidaire, gezonde, verkeersveilige en aangename gemeente. Werk aan de winkel!

 

Katrien Leroy

Groen gemeenteraadslid