DIRK DE WACHTER WAS TE GAST BIJ GROEN GRIMBERGEN

21 November 2017

Een nokvolle Ostzaal in de abdij luisterde naar professor Dirk De Wachter op de infoavond van Groen Grimbergen op 15 november 2017 onder de titel 'veerkracht'. Gedurende anderhalf uur bracht Dirk De Wachter op een beklijvende en humoristische wijze een boeiend pleidooi over het belang van de echte ontmoeting tussen mensen. Het cruciale concept van het menselijke zijn ligt in de ontmoeting met de Ander. De Ander zorgt voor de ware zingeving. Tijdens deze lezing ontrafelde psychiater Dirk De Wachter de verschillende aspecten van 'veerkracht', een begrip dat soms dreigt uitgehold te worden. Zo had hij het onder meer over het belang van verbinding tussen mensen en hechting, over omgaan met complexiteit en over het samenspel van taal en stilte. Ook enkele van zijn favoriete filosofen passeerden de revue, zoals de Franse Emmanuel Levinas met zijn visie over 'het kleine goede'. Dirk De Wachter: 'We moeten weer een beetje ongelukkig leren zijn en dat als een deel van het echte leven zien. Kwetsbaar durven te zijn is een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame liefde. Zien dat niet alles perfect loopt, is niet gemakkelijk in een wereld die zegt dat we zo nodig altijd gelukkig moeten zijn. Paradoxaal genoeg krijgen juist in die wereld meer en meer mensen een diagnose van depressie of raken verbitterd. Eén conclusie staat als een paal boven water: in onze westerse maatschappij kenmerken de symptomen van toenemende individualisering, eenzaamheid, gebrek aan netwerk en verbinding, gebrek aan zingeving en éénheid, ?onze leefwereld. Waarden als hechting, engagement en gemeenschapszin bieden weerwerk aan de huidige context van dreigende verbrokkeling, impulsiviteit en zinloosheid.'  Het was een warme en hoopvolle avond.