Een bouwvergunning aan ‘de Kromme Eik’: recht praten wat krom is?

07 Juli 2019

Een bouwvergunning aan ‘de Kromme Eik’: recht praten wat krom is?

Samen met de vallende bladeren viel de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwkavel ter hoogte van restaurant ‘de Kromme Eik’ op de Veldkantstraat in het najaar van 2018 in de bus van de Grimbergse dienst ruimtelijke ordening. Een ambitieus project ingediend door immokantoor Toye lag op tafel. Ter vervanging van het knusse restaurant zouden er op deze kavel 16 wooneenheden, opgedeeld in 3 achter elkaar te bouwen woonblokken, komen.

Heel wat buurtbewoners stelden zich meteen vragen bij de grootschaligheid van het project. Aangezien het aangevraagde project grenst aan het erkende natuurreservaat  ‘de Grimbergse beekvalleien’ en de Maalbeekvallei, dienden ook de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) en Natuurpunt bezwaren in. Ook Groen Grimbergen zette zijn bezwaren op een rij vanuit de bezorgdheid voor de landschappelijke impact op de Maalbeekvallei.

Na een negatief advies op 17 december 2018 van het toenmalige Schepencollege ging het immobiliënkantoor op 17 februari 2019 bij de provincie in beroep met een aangepast dossier. Het college gaf voor dit dossier op 6 mei 2019 positief  advies op voorwaarde dat zou tegemoet gekomen worden aan een aantal voorwaarden gesteld door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.  

Het college volgde de dienst echter niet in het belangrijkste bezwaar. De dienst Ruimtelijke Ordening vraagt immers om het achterste van de 3 woonblokken uit het project te schrappen omdat deze tot op slechts 8,20 meter van de achterste perceelgrens komt. De stedenbouwkundige regel stelt nochtans dat er een afstand van minstens 10 meter moet gerespecteerd worden. Het perceel grenst aan de Maalbeekvallei, wat beschermd natuurgebied is. Daarom is het in dit geval extra problematisch omdat het achterste woonblok voor lichtvervuiling en geluidsoverlast zal veroorzaken voor fauna en flora.

Groen Grimbergen is het eens met de kritiek van buurtbewoners, de VLM en Natuurpunt. Nu, het betreft hier effectief een bouwgrond. Dat hier meerdere wooneenheden komen waarbij gekozen wordt voor appartementen is absoluut begrijpelijk. Groen dringt er echter op aan het project tot 2 woonblokken en in totaal 10 wooneenheden te beperken.
Zoniet gaat men naar een heel dense bebouwing. Daarbij zou een te groot deel van dit gebied verhard worden. De negatieve impact op de historische Maalbeekvallei is evenmin aanvaardbaar. Voor Groen maakt dit gemeentebestuur kromme sprongen wanneer ze enerzijds investeert in het landinrichtingsplan van de oostelijke Maalbeekvallei, maar om anderzijds de charme van dit gebied teniet te doen met dit net te grote appartementsblok.

Groen wacht de uiteindelijke beslissing van de deputatie af om zich over eventueel volgende acties te beraden.