EEN LANDINRICHTINGSPLAN VOOR DE MAALBEEKVALLEI

21 Juni 2017

EEN LANDINRICHTINGSPLAN VOOR DE MAALBEEKVALLEI

   Elke Grimbergse wandelaar of fietser kent de Maalbeekvallei. Het oostelijk deel dat zich uitstrekt van de Salons de Romree tot aan de Humbeeksesteenweg is een lust voor het oog. Een mozaïek met vijvers, bosjes, hooi- en grasland en de beek zelf die er als een blauw lint doorheen meandert. De Liermolen, de Tommenmolen en de Oyenbrugmolen zijn stille getuigen van de eeuwenlange economische activiteit in deze bakermat van onze gemeente.

 

In 1980 reeds werd dit gebied als beschermd dorpsgezicht erkend. De voorbije jaren werkten we hard  om de natuur- en erfgoedwaarde ervan op te krikken. Het verdienstelijk  resultaat ervan is een beheersplan voor de Oostelijke Maalbeekvallei dat door de Grimbergse gemeenteraad en vervolgens door het Agentschap Onroerend Erfgoed op 25 april 2016 goedgekeurd werd.

 

In dat beheersplan worden verschillende maatregelen voorgesteld.   

 

Rond water?

 

Het ruimen van het slib in een aantal vijvers zal er, in combinatie met een goed hakhoutbeheer  langs de oevers,  zorgen voor meer leven in het water. Stilaan komt er ook opnieuw vis voor in de beek waardoor de installatie van vismigratietrappen aan de molens belangrijk wordt.

 

Voor wandelaar en fietser?

 

Er komen wandellussen. Langs een groot deel van de beek  is een wandelpad gepland. Dwarsverbindingen en kijkassen richting basiliek zullen het gebied opentrekken. Harde kasseistroken krijgen een comfortstrook voor fietsers, kinderwagens en rolstoelgebruikers.  

 

Het recreatiegebied in de buurt van het JOC?

 

Dit gebied, tussen het vliegveld en de Oyenbrugstraat, wordt heringericht. De bestaande omheining zal verwijderd worden en enkele tientallen meter hogerop krijgt het vliegveld een natuurlijke grens gevormd door een gracht en een ondoordringbare haag. Daar langs komt er een wandelpad dat zich langs boomgaarden, weilanden en het JOC slingert tussen de Humbeeksesteenweg ter hoogte van het recyclagepark en het Lintbos. Het huidige voetbalplein en skatepark verdwijnen. Voor de skaters komt er een gloednieuw park aan de Strombeekse Piereman.

 

 

Een landinrichtingsplan

 

Dankzij de inzet van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) komt er nu ook een landinrichtingsplan (LIP) voor hetzelfde gebied. Na de goedkeuring ervan zullen de in het beheersplan geplande acties gefinancierd en uitgevoerd kunnen worden. De VLM neemt daarbij de leiding en staat in voor 70% van de centen, 1.400.000 EUR als alle  voorliggende acties uitgevoerd worden. De gemeente Grimbergen is de belangrijkste partner, maar ook privé eigenaars en Natuurpunt, dat een aantal vijvers en het gebied achter de Charleroyhoeve in beheer heeft, kunnen dankzij de medefinanciering mooie projecten realiseren op hun percelen.

 

Timing

 

Op 6 juni 2017 verklaarde het schepencollege zich akkoord met de grote lijnen van het landinrichtingsplan met meer dan 90 acties die het in de praktijk moet brengen. Na een lange 'tocht door de instellingen',  met een openbaar onderzoek en een informatieavond voor de bevolking, zal het aangepaste plan tegen maart 2018 ter goedkeuring voorgelegd worden aan een planbegeleidingsgroep waarin de Grimbergse milieudienst en de Schepen van Leefmilieu vertegenwoordigd zijn. Vervolgens dienen alle betrokken partners waaronder de Grimbergse gemeenteraad zich schriftelijk te engageren om hun  bijdrage tot de realisatie van het  plan in de praktijk te brengen. Het is de Vlaamse Minister van Leefmilieu die in de herfst van 2018 het landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei uiteindelijk definitief zal goedkeuren. Vanaf 2019 kan het dan, met de VLM als werfleider uitgevoerd worden.

 

Eddie Boelens

Schepen van Leefmilieu.