EEN NIEUW KINDERDAGVERBLIJF IN HARTJE STROMBEEK

07 September 2017

EEN NIEUW KINDERDAGVERBLIJF IN HARTJE STROMBEEK

In Groenbrief 12 kon u alles lezen over de projectoproep van Vlaanderen om een haalbaar dossier in te dienen voor de ontwikkeling van een nieuw Kinderdagverblijf op een welbepaalde site in de gemeente. In dit kort artikeltje gaat het over een vorige projectoproep, daterend uit 2014, waarbij het OCMW van Grimbergen een toezegging gekregen heeft om 25 plaatsen (IKT) te realiseren. IKT staat voor "InKomensTarief" en betekent dat de ouders een dagprijs betalen in verhouding met hun inkomen. Groen Grimbergen staat volledig achter het idee om méér IKT- plaatsen te voorzien in (verstedelijkte) buurten zoals Strombeek waar ook veel kinderen wonen.Bovenop de reeds bestaande kinderdagverblijven die ons OCMW reeds faciliteert (Villa Rijckendael 24 plaatsen, Sam 33 plaatsen, Stekelbees 23 plaatsen) komt er nu in 2018 het Kinderdagverblijf voor 25 kinderen in de Vandernootstraat 5 in Strombeek.

Het opgekochte magazijn wordt grondig verbouwd en de afbraakwerken zijn gestart op 1 september 2017. Als alles goed gaat eindigen de werken in de zomer van 2018 en kan het Kinderdagverblijf zijn deuren openen op 1 oktober 2018. De Vlaamse gemeenschap heeft inmiddels ook positief gereageerd op onze subsidieaanvraag waardoor de kostprijs van de verbouwingen makkelijker te financieren is! De werken zullen opgevolgd worden door Haviland en het kinderdagverblijf zal later gerund worden door de Landelijke Kinderopvang of vzw Stekelbees. Zij exploiteren reeds het Kinderdagverblijf in de oude pastorie in Beigem. Zij hebben heel wat ervaring en staan garant voor professionele en kwalitatieve kinderopvang. GROEN verkiest buurtgerichte kinderopvang en steunt dit initiatief volop!

Marnix Snauwaert ? OCMW raadslid