Een waardevol stuk grond

27 Juni 2022

Een waardevol stuk grond

De gedumpte coalitie van Open VLD, Vernieuwing en N-VA besliste kort na haar aantreden een streep te trekken door de ver gevorderde plannen voor de nieuwbouw van het Sociaal Huis en de bibliotheek in Strombeek. De vraag is nu wat de volgende stappen zullen zijn van de ondertussen nieuw samengestelde coalitie met CD&V.

Voor Groen is het duidelijk: de grond op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat is te waardevol om zomaar te verkopen aan de meest biedende,  die er dan appartementen of handelszaken op bouwt.

Deze grond leent zich bij uitstek voor een project met een sociale en publieke dimensie.  Door de ligging is hij uitermate geschikt voor een toekomstproject voor de kern van Strombeek. De sociale bestemming van de grond is voor Groen veel belangrijker dan de eenmalige financiële opbrengst van de verkoop. 

Daarom zal Groen op de gemeenteraad van 30 juni een duidelijk engagement vragen van de meerderheid om de grond niet te verkopen en hem te houden voor een sociaal en/of publiek project ten gunste van Strombeek en Grimbergen. Het oorspronkelijke plan voor het sociaal huis en de bibliotheek kan daarbij als leidraad dienen. Het kan opgefrist worden tot een eigentijds en vernieuwend project.

CD&V was in de vorige legislatuur samen met Groen de grote bezieler achter het project van het sociaal huis. Voor CD&V was het realiseren van het project van het sociaal huis een verkiezingsbelofte in 2018. We verwachten dat CD&V nu consequent is en met ons een stevig engagement wil aangaan om die grond niet te verkopen en terug een sociaal project op tafel te leggen. Zo niet, wekt CD&V de indruk dat ze niet in de coalitie is gestapt om iets te veranderen maar dat haar ambitie zich uitsluitend beperkt tot het bezetten van enkele zitjes in het college van Burgemeester en Schepenen.