EK 2020: Voetbal ja, maar …

23 Mei 2016

EK 2020: Voetbal ja, maar …

Europees Kampioenschap Voetbal 2020 Brussel is bij de 13 steden die het Europees Kampioenschap (EK) Voetbal 2020 organiseren. Tenminste als er een nieuw stadion klaar is tegen 2019. Voetbal is er op de Heizel altijd geweest in competitieverband (EK en WK) en vriendschappelijk. Dat is best OK, maar wat nu voorligt is van een totaal andere orde met veel meer matchen (tot maximaal 50 per jaar). RSC Anderlecht komt er immers ook spelen voor halfvolle of halflege tribunes. Het verkeer van al deze matchen komt nu terecht op één plaats die qua ligging problematisch is. Bovendien is de Heizelvlakte veel meer dan voetbal: er zijn ook beurzen, concerten, cinema en andere evenementen. Deze site kan, wat ons betreft, gerust een nieuwe innovatieve invulling krijgen maar niet door nog meer megaprojecten. Dit alles heeft een serieuze impact op de omgeving en stelt ongeziene eisen op het vlak van de verkeersmobiliteit. GROEN Grimbergen is pro voetbal, maar heeft serieuze vragen bij het voorliggend project en twijfelt aan de haalbaarheid. De stad Brussel plant een nieuw stadion voor 60.000 toeschouwers op Parking C (grondgebied Grimbergen) met tal van extra's zoals een ondergrondse parking, horecazaken, kantoren, een paviljoen en een sportcampus. In dezelfde buurt komt er ook een reusachtig winkelcomplex NEO.

 

Argumenten en onderzoek

 

Er gebeurde geen grondig onderzoek naar mogelijke alternatieven zoals de renovatie van het Koning Boudewijnstadion en er is geen uitweg voor de atletiek. Alles heeft te maken met de obsessie om binnen de vereiste voorwaarden van het EK 2020 te vallen waarbij de timing als drukkingsmiddel wordt gebruikt. Er is echter nood aan onderzoek naar de meest geschikte locatie in combinatie met geringe milieueffecten.

Bij de berekening van de oppervlakte voor recreatieve activiteiten die maximum 50.000m2 mag omvatten, heeft men ruimtes op een 'creatieve en willekeurige' wijze uitgesloten om te ontsnappen aan de regelgeving. Dit moet ernstig onderzocht worden cfr. het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

 

Verkeersinfarct

 

De bereikbaarheid is problematisch. De meeste bezoekers komen met de auto en de wegen zijn nu al overvol. Om de omgeving van de autotoevoer af te schermen wordt de toegang van het project volledig gekoppeld aan de verbreding van de ring (RO) en de realisatie van het Brabantnet (drie tramlijnen van De Lijn in en rond Brussel). Deze projecten bevinden zich in niet afgeronde onderzoeksfasen (milieu effecten rapport of MER, onteigeningen, vergunningen, aanbestedingen, enz.). Het is onwaarschijnlijk en onmogelijk dat deze klaar zullen zijn tegen de voorziene datum. De Vlaamse Overheid plant vanaf 2019 werken aan de ring die ongetwijfeld een grote hinder zullen veroorzaken op de toegang tot Parking C. Het project zou ook 3600 nieuwe tewerkstellingsplaatsen scheppen? Wellicht zullen die mensen niet met de fiets komen werken!

Er zullen ook verschillende activiteiten tegelijkertijd door gaan (Autosalon, Batibouw, Voedingssalon, Concerten Paleis 12, ?). Het samenvallen van voetbal met andere activiteiten zal voor ernstige tot problematische verkeershinder zorgen.

 

Onrealistisch

 

Dit project is veel meer dan een voetbalgebeuren (winkelcomplex, kantoren, horeca, recreatie, ?) en daarom niet realistisch. In haar eigen Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan onderschrijft Grimbergen voor Parking C 'de visie van een gemengde stedelijke ontwikkeling die aansluit bij de bestaande structuur van de wijk Treft'. Hier knelt het schoentje, want de plannen zijn niet conform de visie van Grimbergen! Bijkomend, is het ook niet duidelijk of dit project voldoet aan het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Verder zijn er geen duidelijke antwoorden op de gevolgen van de waterafvoer o.a. richting Grimbergen (infiltratie, riolering, watertoets, overstromingsgevaar, ?), over het vervoer en de opslag van de enorme hoeveelheid grond en over de nood aan nog eens kantoren.

De initiatiefnemers kunnen dit project maar best uitstellen of opbergen. Eerst dienen de randvoorwaarden en de noodzakelijke voorzieningen operationeel te zijn vooraleer een eventueel stadion in gebruik kan genomen worden.

GROEN Grimbergen is niet te vinden voor de verbreding van de ring en zal zich verzetten tegen elke beslissing die ingaat tegen de milieuvoorwaarden en de conclusies van het MER en tegen de 'Eisenbundel Eurostadion op Parking C - Gemeente Grimbergen' (14.05.14 - unaniem goedgekeurd door de Gemeenteraad).