Geef milieuambtenaren politionele bevoegdheid in de strijd tegen sluikstorters

16 December 2011

Geef milieuambtenaren politionele bevoegdheid in de strijd tegen sluikstorters

Met de netheid van wegbermen, straten en pleinen is het in Grimbergen droevig gesteld.  Overal langs de wegen vind je zwerfvuil. Ook het sluikstorten  neemt sterk toe. Vooral plaatsen als de Woluwelaan, de Cockeriestraat, de Sparrenlaan, de oude Humbeekse Steenweg trekken sluikstorters aan. Ook Strombeek centrum kent vele zwarte punten. Groen! waardeert het  initiatief van burgers die samen, of alleen, zwerfvuil ophalen . De gemeentelijke milieudienst speelt hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Maar, ondanks het snelle optreden van deze gemeentediensten, wordt systematisch op dezelfde plaatsen vuilnis achtergelaten. Wanneer er hierover melding gedaan wordt bij de politie geeft deze onvoldoende gevolg aan de klachten. De milieudienst zelf is niet bevoegd om boetes uit te schrijven.Daarom vraagt  Groen!  om harder op te treden tegen deze sluikstorters en ook meer moeite te doen om hen te betrappen. Zij vraagt de gemeenteraad het politiekorps ertoe aan te zetten om ook deze vorm van asociaal gedrag als hinderlijk te zien en dit probleem aan het takenpakket van de wijkagenten te voegen.

De groen! fractie dringt er ook op aan om alsnog enkele milieuambtenaren politionele bevoegdheid te geven zodat zij bij flagrante misdrijven ook kunnen optreden.