Geen milieuvergunning voor megawinkelcomplex

12 November 2011

Opluchting bij Groen! en de Grimbergse middenstand.De provincie weigert de milieuvergunning voor Uplace in Machelen, een tweede Wijnegem shopping center.Met 25.000 extra voertuigbewegingen per dag zouden de files op de Brusselse Ring immers nog langer worden.Hopelijk haalt het gezond verstand het nu definitief op de grootheidswaanzin van een projectontwikkelaar.