GEMEENTEBESTUUR KAPT BOMEN ZONDER VERGUNNING

12 November 2011

Het Speelbroekbosje, een 17 are grote uitloper van het Prinsenbos, werd deze zomer gerooid zonder dat het gemeentebestuur daarvoor een kapvergunning of een ontheffing had. Dit is een misdrijf volgens het Bosdecreet. GroenPro-fractieleider Marc Van Godtsenhoven liet de werken even stilleggen, maar de aannemer ging toch door met het rooien van 22 waardevolle eiken. Naast de kleuter- en basisschool wordt hier een kiss-and-ride-lus aangelegd voor 10wagens, met bijkomend 14 plaatsen voor kortparkeren.Ouders zullen er moeten manoeuvreren op een zeer beperkte oppervlakte. Groen! Grimbergen betreurt dat een stuk bos moest sneuvelen voor enkele parkeerplaatsen. Die zullen nooit een goede oplossing bieden voor de bijzonder drukke spitsmomenten en zo het autoverkeer nog aanmoedigen.