Gemeenteraad Grimbergen keurt beheersplan Oostelijke Maalbeekvallei goed

26 Februari 2016

Gemeenteraad Grimbergen keurt beheersplan Oostelijke Maalbeekvallei goed

Watermolens en vijvers, een afwisselend landschap met bosjes, knotwilgenrijen, hooi- en weiland maken van de Maalbeekvallei één van de pareltjes van onze gemeente. In 1980 werd dit gebied als dorpsgezicht beschermd. Met het goedgekeurde beheersplan wil Grimbergen de natuur en het erfgoed ervan opwaarderen.  Grimbergen - Begin 2013 gaf het gemeentebestuur opdracht tot opmaak van het plan dat op de gemeenteraad van 25 februari werd goedgekeurd. Het plan vertrekt van de enorme mogelijkheden die "de wieg van Grimbergen" te bieden heeft. Zowel voor de natuurliefhebber als voor wie interesse heeft voor ons erfgoed, zowel voor de  wandelaar als de bewoner is dit gebied uniek. Een oase van rust in de schaduw van de basiliek. Prachtig natuurschoon, mooie wandelpaden en caféterrassen waar het fijn vertoeven is.

 

Schepen van leefmilieu Eddie Boelens: "Het plan wil deze troeven volop uitspelen. Voor de vele percelen waarvan de gemeente eigenaar is worden gepaste beheersmaatregelen voorgesteld. De herinrichting van de recreatiezone tussen de Oyenbrugstraat en het recreatief vliegveld vormt daarbij een belangrijke uitdaging. Kleine landschapselementen, de verplaatsing van de omheining van het vliegveld, de aanleg van een boomgaard op het huidige voetbalplein, het verplaatsen van het skatepark en een wandelpad naar het JOC kunnen dit gebied beter integreren in de vallei."

 

Burgemeester Marleen Mertens: "Ook privé eigenaars kunnen hun steentje bijdragen tot de herwaardering van de vallei. Minder verharding van opritten, afspraken betreffende de aanleg van hagen, het eigen groenafval composteren?, het kan wonderen verrichten. Wie gepaste beheersmaatregelen wil realiseren zal dankzij het plan subsidies kunnen aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed."

 

De aanwezigheid van het water wordt volop uitgespeeld. Gerichte ingrepen zullen de ecologische waarde van een aantal vijvers verhogen. Op sommige plaatsen kunnen de oevers van de beek zachter afhellen en zullen lagere natte zones tot stand komen. Aangezien de waterkwaliteit van de beek verbetert is het hoog tijd om via vistrappen de vismigratie over de drie molens mogelijk te maken.

 

Nieuwe wandelpaden worden voorgesteld. Wandellussen, dwarsverbindingen die de vallei verbreden, een wandelpad langs een groot deel van de beek en kijkassen zullen het gebied nog aantrekkelijker maken. Op de meest vervelende kasseistroken komen er comfortstroken voor fietsers.

 

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering blijft het plan twintig jaar geldig. Twintig jaar om deze parel met gerichte maatregelen te doen blinken als een diamant!

 

Marleen MERTENS

Burgemeester

 

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu