Gemeenteraad Grimbergen schaft de buurtweg nr. 3 niet af.

28 Januari 2017

Gemeenteraad Grimbergen schaft de buurtweg nr. 3 niet af.

GROEN GRIMBERGEN BEKENT KLEUR IN HET PARKING C DOSSIER Ja, wij zijn voetballiefhebbers en supporters van de Rode Duivels. Wij houden ook van atletiek en van de Memorial Van Damme in het bijzonder. België kan een nationaal stadion gebruiken, maar niet om het even waar en onder om het even welke voorwaarden. Het Ghelamcoproject (een voetbalstadion, een innovatiecampus, ondergrondse garages voor 11.000 auto's, een cultureel paviljoen) op Parking C is te groot, het moet onder druk van het EK 2020 te snel gerealiseerd worden en het heeft bovendien geen sluitende mobiliteitsoplossingen. Het behoud en de aanpassing van de buurtweg nr. 3 biedt kansen op een zachte mobiliteit (voetgangers en fietsers) en laat toe om op Parking C een project te realiseren dat de plannen van het Gewest respecteert en haalbaar is voor Grimbergen en Wemmel.

Wij hebben in de procedure tot afschaffing van de buurtweg, in de fase van het openbaar onderzoek, de ontvangen bezwaarschriften grondig doorgenomen en vinden twee bezwaren terecht. Daarom hebben wij ervoor gekozen om tegen de afschaffing van de buurtweg te stemmen. Daarmee geven we ruimte en tijd aan de betrokken overheden om rond de tafel te gaan zitten en samen te werken aan een alternatieve oplossing.

In de gemeenteraad van 26 januari ging de stemming gelijk op: 16 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 1 onthouding. Hierdoor was er een 'staking van stemmen' en dit betekent dat het voorstel voor afschaffing werd afgewezen.

Het Ghelamcodossier is van bovenlokaal belang, te vergelijken met de verbreding van de Ring 0 en Uplace, en overstijgt de lokale politiek. In het Vlaams Parlement komt er volgende dinsdag een interpellatie van Björn Rzoska, de Groen fractieleider, met het verzoek dit project te erkennen als een zogenaamd "complex project" en het verder op Vlaams niveau te behandelen.

Groen Grimbergen vraagt al jaren een globale visie op de ontwikkeling van de hele Noordrand. Een visie die in dialoog tussen Vlaanderen en Brussel moet tot stand komen. Nu krijgt de Noordrand het ene na het andere nieuwe project te verwerken: Dockx, NEO, Uplace, Ghelamco, ?

Al deze projecten maken de Noordrand stilaan onleefbaar en overschrijden de draagkracht van de omgeving. Dagelijks zijn wij in de Noordrand het slachtoffer van de falende mobiliteit, de slechte luchtkwaliteit en de aantasting van de leefkwaliteit en de volksgezondheid.

Afbeeldingsresultaat voor parking c foto's