Geslaagd nieuwjaarsevenement van Groen Grimbergen.

25 Januari 2022

Geslaagd nieuwjaarsevenement van Groen Grimbergen.

Vandaag 23 januari verzamelden een honderdtal Grimbergse Groenen en sympathisanten voor een feestelijke start van het nieuwe werkjaar. De Groenen kozen voor een actief openlucht gebeuren waarbij alle geldende COVID- maatregelen tot in de puntjes gerespecteerd werden.

Rond 14 uur vertrok een begeleide wandeling aan de kerk van Verbrande Brug naar het nabijgelegen Natuurgebied “De Dorent”. Voor vele deelnemers was het een eerste kennismaking met de naast de gekanaliseerde Zenne gelegen groene parel. Het 90ha grote natuurgebied is een lappendeken van drassige graslanden, broekbosjes, poelen en afgesneden meanders van de Zenne. Waterdicht schoeisel was geen overbodige luxe op de glibberige en zompige wandelpaden. 

Na de wandeling verzamelden de deelnemers op de speelplaats van het parochiaal centrum van Verbrande brug. Omwille van corona bleven de hapjes uit. De deelnemers konden wel genieten van een warme choco, een bol warme soep of een lekker warme deugddoende glühwein.

In zijn toespraak bedankte Groen voorzitter Eddie Boelens iedereen voor de inzet en steun van het voorbije jaar. “De ruggensteun van onze mensen helpt ons in ons constructief oppositiewerk in de gemeenteraad waarbij we ons blijven inzetten voor een beter leefmilieu, een sterker klimaatbeleid en een warmer sociaal beleid in onze gemeente.” 

De Groenvoorzitter verwees onder andere naar de geslaagde samenwerking in de strijd voor het behoud van de lindes in de Veldkantstraat in combinatie met de aanleg van een fietspad. (Hij verwees ook naar de maandenlange interpellaties op de gemeenteraad betreffende de gezondheidsproblemen omwille van de schadelijke uitstoot van de Grimbergse asfaltcentrale. Deze volgehouden tussenkomsten liggen aan de basis van een gezamenlijk initiatief van alle partijen om deze vervuiling aan de bron grondig aan te pakken. Met enige trots was er ook een terugblik op de geslaagde actie op de voorbije werelddag tegen de armoede waarmee Groen aandringt op een beter sociaal en armoedebeleid in ons Grimbergen. 

De Groen voorzitter keek ook vooruit. “In samenwerking met burgers en buurtcomités willen we mee werk maken van een sterker buurtleven en sociale cohesie in onze gemeente. We zullen er als fractie over waken dat de op zich reeds te bescheiden klimaatambities van de gemeente geen dode letter blijven. Voorts werken we aan voorstellen voor een Grimbergs  mobiliteitsbeleid dat streeft naar verkeersluwe en aangename dorpskernen en meer comfort voor voetganger en fietser.  De komende jaren zal onze fractie zich samen met onze vertegenwoordigers in het “bijzonder comité sociale dienst” ook blijven inzetten voor een warm sociaal beleid voor wie het in onze gemeente moeilijk heeft. “

De uitgenodigde gastspreker federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten moest tot haar grote spijt zondagmiddag op het laatste nippertje haar bezoek aan de Grimbergse Groenen afzeggen omwille van corona van één van haar kinderen. Ze werd vervangen door kabinetsmedewerker Jos Stassen. In zijn toespraak brak Jos in naam van de minister een lans voor een actief energiebeleid waarbij een switch naar 100% hernieuwbare energie de leidraad is. Hij stond ook stil bij de enorme uitdagingen van de hoge elektriciteits- en gasprijzen waarop de federale regering een antwoord tracht te bieden. Hij benadrukte daarbij dat de overgang naar 100% hernieuwbare energie op termijn de sterkste garantie is voor energie die betaalbaar is en goed voor het klimaat. 

Eddie Boelens

Voorzitter Groen Grimbergen