Geurhinder asfaltcentrale Grimbergen

04 Mei 2016

Geurhinder asfaltcentrale Grimbergen

Inwoners van de wijken Borgt en Verbrande Brug in Grimbergen klagen geregeld over sterke geurhinder. Uit onderzoek is gebleken dat de geurhinder van half maart en 22 april afkomstig is van de nabijgelegen asfaltfabriek Viabuild. Boelensschepen

Eddie , van leefmilieu: "Het gemeentebestuur neemt de klachten zeer ernstig en is bezorgd over de volksgezondheid. De voorbije maanden voerden de Vlaamse milieu-inspectie en de Vlaamse milieumaatschappij controles uit om de geuroverlast in kaart te brengen. De gemeente is ook in continu overleg met de omwonenden en met de asfaltfabriek zelf. "

Het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) deed een aantal aanbevelingen, wat resulteerde in een actieplan van Viabuild. Het bedrijf nam een aantal maatregelen om de geuroverlast te beperken. Zo blijkt dat het bedrijf onder andere gestart is met het toevoegen van een geurmaskerend product aan de rookgassen

Dit kon echter niet verhinderen dat er zowel in de maand maart als rond 22 april opnieuw sterke geurhinder vastgesteld werd door de buurtbewoners die hierover klacht indienden. De Vlaamse milieu-inspectie kwam ter plaatse en bevestigde dat de zware asfaltgeur veroorzaakt werd door de asfaltcentrale. Viabuild wijt de hinder aan een technisch defect.

Op basis van een standpunt dat de voltallige gemeenteraad op 24 maart goedkeurde na de incidenten van half maart besliste  het college van burgemeester en schepenen om de komende weken de volgende stappen te zetten vanuit de bezorgdheid om het welzijn en de volksgezondheid van de Grimbergenaren die in de omgeving van de asfaltcentrale wonen:

·         Aan een advocaat die in opdracht werkt van de gemeente zal juridisch advies gevraagd worden om te onderzoeken welke mogelijkheden het gemeentebestuur heeft om op basis van deze herhaaldelijke incidenten over te gaan tot een milieustakingsvordering tegen Viabuild.

·         Tegelijkertijd zal de dialoog met het bedrijf worden voortgezet waarbij het gemeentebestuur aandringt op een structurele oplossing van de geuroverlast en de nadelige gevolgen ervan voor de volksgezondheid. Daarbij zal in eerste instantie aangedrongen worden op het strikt naleven van de huidige milieuvergunning betreffende het toegelaten percentage recyclage-asfalt, en de naverbranding van gassen uit de paralleltrommel.

·         Voorts werkt het gemeentebestuur aan een voorstel om de huidige milieuvergunning te verstrengen om incidenten zoals deze van de voorbije maanden te voorkomen. Een voorstel zal aan de provincie overgemaakt worden.

·         Tenslotte zal een fractievergadering georganiseerd worden om alle partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn te informeren over de genomen beslissingen.

 

Marleen MERTENS

Burgemeester

 

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu

0470 74 74 24 ? [email protected]