GR 27 juni 2019

25 Juni 2019

Bijkomend punt gemeenteraad 27/06/2019: Nutswerken, fietspad en lindes in Veldkantstraat   In de loop van 2017 besprak het Schepencollege het voorstel om in het kader van een lokale rioolaansluiting aan Hoeveland zo goed als alle bomen tussen  Hoeveland en de Humbeeksesteenweg te kappen bij de heraanleg van de Veldkantstraat. In de plaats zou er langs beide kanten van de weg een comfortabel fietspad komen… dat dood zou lopen ter hoogte van Hoeveland. Vandaar af zouden fietsers, zoals nu, de gewone rijweg moeten gebruiken.    Meer info hier