GR 28 maart 2019

28 Maart 2019

Onze 6 bijkomende schiftelijke punten:

  • Afschaffen van maaltijdbedeling door OCMW: behoud net de sociale cohesie en preventie!: download
  • Wie wordt bevoegd voor duurzaamheid en klimaat? Wat met het Grimbergs klimaatactieplan?: download
  • Integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s)  in de Beleids-en Beheerscyclus (BBC) 2020-2026 én implementatie van de SDG’s in het beleidsplan 2020-2026: download
  • Waarom sluiting van zwembad De Lammekes?: download
  • Twee concrete voorstellen voor een fraaier en gezelliger Grimbergen-centrum: download
  • Status verhouding indicator- en niet-indicatorleerlingen + inspanningen nodig om een evenredige spreiding van de indicatorleerlingen te bekomen tussen alle basisscholen van de deelgemeenten: download