GR 28 mei 2020

26 Mei 2020

GR 28 mei 2020

Onze 4 bijkomende schriftelijke punten:

-        Kritische vragen omtrent gebruik van waardevol grondwater en herbiciden bij het onderhoud van voetbalvelden.: download

-        Bescherming en behoud van het voormalig landhuis Van der Noot (de Villegas de Clercampstraat nr 12): download

-        Corona treft ons allemaal, maar de ene meer dan de andere. Vraag tot proactief optreden tegen verwachte verhoging van aantal inwoners dat onvoldoende middelen zal hebben voor een menswaardig bestaan: download

-        Voorstel ter verfijning van de uitbatingsvoorwaarden van het Recreatief Vliegbeld Grimbergen: download