GR 29 augustus 2019

30 Augustus 2019

Groen Grimbergen deed op de gemeenteraad enkele concrete voorstellen die kunnen bijdragen tot een proper Grimbergen: - Groen pleit voor een beter beheer van de centrale ophaalpunten die bij gemeentelijke werken gebruikt worden om te vermijden dat deze al snel sluikstortplaatsen worden. - Groen stelt een efficiënter gebruik van de mobiele camera voor om sluikstorters af te schrikken. - Groen is voorstander van een “charter voor een nette omgeving” met het oog op samenwerking met verenigingen die gemeentelijke infrastructuur gebruiken. Met dit charter zouden verenigingen zich engageren om met eigen zwerfvuilteams de omgeving van hun infrastructuur netjes te houden.  Meer info hier