Grimbergen dringt aan op overleg over Parking C

22 Juni 2013

Grimbergen dringt aan op overleg over Parking C Het Brussels gewest kondigde in het weekend van 26 mei aan dat Parking C, gelegen op Grimbergens grondgebied, de ideale plaats zou zijn voor een nieuw nationaal sportstadion, ter vervanging van het Koning Boudewijnstadion. Uit de pers blijkt dat deze plannen gunstig worden onthaald door premier Elio Di Rupo en minister-president Kris Peeters.De gemeente Grimbergen betreurt dat zij over deze ontwikkeling niet werd geconsulteerd.

Nochtans werd aan de Vlaamse regering, het Brussels Gewest, het stadsbestuur van Brussel en de verantwoordelijken van de vzw Tentoonstellingsparken herhaaldelijk gevraagd om met Grimbergen te overleggen.

Grimbergen heeft steeds gevraagd om bij een mogelijke invulling van deze site rekening te houden met de draagkracht van de omgeving. Zo werd duidelijk gesteld dat een grootschalig shoppingcenter er uit den boze is en werd aangedrongen op een gemengde activiteit, waarbij de ruimte mogelijk zou gebruikt worden als overstapparking, voor sociaal-culturele voorzieningen, voor kantoren, ?

De realisatie van een nieuwe voetbaltempel op Parking C, is niet noodzakelijk in tegenstrijd met de verwachtingen van Grimbergen. Toch wenst het college van burgemeester en schepenen te benadrukken dat de huidige parkeercapaciteit minstens gehandhaafd moet worden. In het licht van de ingebruikneming van de in opbouw zijnde evenementenhal, die plaats biedt aan 18.000 toeschouwers en van het Brusselse NEO-project is dit onontbeerlijk. Verder moet het duidelijk zijn dat Grimbergen de ordehandhaving rond een dergelijke infrastructuur niet kan verzekeren en dat de veiligheid en de rust van de omwonenden gegarandeerd moeten worden door het afzetten van de nabije woonstraten bij sport- en andere evenementen. Het valt ook af te wachten hoe men de verkeersstromen in goede banen denkt te leiden. In het kader een ruimer toekomstgericht mobiliteitsbeleid blijft voor Grimbergen de realisatie van een verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer in de omgeving van de site een absolute noodzaak.

Het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen wenst dan ook uitdrukkelijk betrokken te worden bij elk verder overleg over deze of andere plannen betreffende de invulling van Parking C.

 

Persbericht van Marleen Mertens, Burgemeester van Grimbergen, 27 mei 2013