Grimbergen geeft negatief preadvies voor Eurostadion

20 Februari 2017

  Het college van burgemeester en schepen levert een ongunstig advies af omdat verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag onverenigbaar blijken te zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening.  Een aantal argumenten die het college aanhaalt zijn: 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen besliste op maandag 20 februari om een negatief advies te geven voor de stedenbouwkundige aanvraag van Ghelamco Invest voor de bouw van een multifunctioneel complex op Parking C.

Het project is niet in overeenstemming met het GRUP 

Het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) bepaalt dat een project dat op parking C wordt gerealiseerd maximaal 20.000 m² kantooroppervlakte en maximaal 50.000 m² recreatieve oppervlakte mag omvatten. 

Ghelamco verantwoordt het voorgestelde oppervlaktegebruik o.a. door aan het stadion in hoofdzaak een socioculturele in plaats van een recreatieve functie toe te kennen. Het gebouw werd echter duidelijk ontworpen als voetbalstadion, waardoor de hoofdbestemming recreatie moet zijn. 

Ook de toewijzing van een hoofdfunctie aan andere ruimten roept vragen op. Zo worden delen van parkings onterecht als openbare of private nutsvoorzieningen aangegeven. 

Hierdoor wordt de maximale oppervlakten die het GRUP toelaat voor kantoren en recreatie overschreden. 

Openbaar vervoer 

Er zijn in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur. Dit is ook een zorg van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, dat verwacht dat met alle betrokken partijen een mobiliteitsconvenant wordt afgesloten. Op vandaag liggen in dit verband echter enkel ontwerpteksten voor, die niet ondertekend werden door De Lijn, de MIVB enz. 

Parkeercapaciteit 

De nieuwe activiteiten die Ghelamco op de site wenst te ontwikkelen brengen bijkomende parkeernoden met zich mee. Hierdoor is er onvoldoende parkeerruimte voorzien om de parkeervraag bij een grote beurs in combinatie met dagelijkse activiteiten op de site of bij een groot concert in het multifunctioneel complex op te vangen. 

Ghelamco geeft evenmin aan welke maatregelen er genomen zullen worden als de parkings volzet zijn. 

Effecten voor de buurt 

Uit verdere analyse van de plannen concludeert de gemeente dat de inplanting van de campus negatieve effecten zal hebben op de omwonenden. Er zullen schaduweffecten ontstaan door de hoogte van het gebouw en de plaats waarop het ingeplant wordt. 

De gemeente is ook van oordeel dat het park onvoldoende toegankelijk is voor de zachte weggebruiker waardoor het zijn positief effect op de buurt mist. 

Buurtweg 

Er loopt over Parking C nog een buurtweg die het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk maakt. 

Het preadvies van de gemeente wordt nu naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar doorgestuurd, die dertig dagen de tijd heeft om zelf advies uit te brengen. Daarna komt het dossier terug naar Grimbergen voor de definietieve beslissing.