Grimbergen, het Silicon Valley van de afvalfabrieken?

24 November 2016

Grimbergen, het Silicon Valley van de afvalfabrieken?

Naar aanleiding van de komst van een klein nieuw afvalsorteringsbedrijf dat zal sorteren in een kleine loods geprangd tussen Caterpillar en Indaver ontbond de oppositie haar duivels: Grimbergen is het paradijs van de afvalbaronnen. We steken schril af tegen onze Vilvoordse buren die langs het kanaal het watersideproject realiseren waar woningbouw centraal staat. Appelen met peren vergelijken is niet eerlijk. De Vilvoordse Kanaalzone waarnaar verwezen wordt is op het gewestplan ingekleurd als een zone voor de ontwikkeling van woonprojecten. De Grimbergse Kanaalzone langs de Westvaartdijk staat paars ingekleurd als industriezone en gedeeltelijk als zone voor watergebonden industriële activiteiten. Neem daarbij de nabijheid van de grootstad en je zal begrijpen dat inderdaad nogal wat afvalverwerkingsbedrijven Grimbergen als vestigingsplaats uitkiezen. Als Groene schepen kan ik daarbij op mijn hoofd gaan staan of om het even welke inspanningen leveren. Ik zal echter nooit een industriezone in woonzone of groengebied kunnen omzetten. Ik zal er wel blijven op toezien dat zulke bedrijven aan strenge milieuvoorwaarden onderworpen worden en deze voorwaarden respecteren. Bij overtredingen en terechte klachten van geur-, lawaai-, stof of andere overlast sta ik aan de kant van de bevolking en zal ik er alles aan doen om aan de problemen te verhelpen.

En natuurlijk zou ik een grotere diversificatie op prijs stellen bij de bedrijven die zich in onze gemeente vestigen. Dat realiseren is echter niet zo simpel als het op papier zetten.

Tenslotte nog dit: bedrijven die afval sorteren, composteren, bouwafval breken en vergruizelen of grond reinigen zorgen ervoor dat afval tot grondstoffen gerecycleerd wordt en zo opnieuw in de productiecyclus terecht komt. Groen Grimbergen ijvert voor een economie waar alle eindproducten vroeg of laat weer grondstof worden zodat de noodzaak aan nieuwe mineralen en energie vermindert. De hoeveelheid te verbranden restafval moet daarbij zo klein mogelijk gemaakt worden. Een duurzame kringloopeconomie biedt een antwoord op de uitdagingen van morgen. Deze kringloop kan enkel sluitend gemaakt worden door volop in te zetten op recyclage en die moet ? ergens plaats hebben.

Eddie Boelens

Schepen voor Leefmilieu