Grimbergen kapt weer bomen zonder vergunning

08 Maart 2012

Grimbergen kapt weer bomen zonder vergunning

Verontruste bewoners van de Achtbundersstraat alarmeerden Groen-Grimbergen  dat het Gemeentebestuur op woensdag 7 maart begon met het rooien van bomen en  struiken in de bufferzone tussen de tuinen en de afrit Grimbergen  van de Ring. Reeds drie jaar geleden werd de groene buffer uitgedund, met toenemende geluidsoverlast voor de bewoners tot gevolg. Gisteren volgde er een echte kaalslag.De buurtbewoners wisten vooraf niets en werden voor een voldongen feit geplaatst. Vragen om informatie bij de bevoegde schepen en op het gemeentehuis bleven onbeantwoord. Dit getuigt van weinig respect voor de inwoners van de Achtbundersstraat waarvan de tuinen rechtstreeks uitgeven op de afrit van de Ring.

Het Vlaamse Gewest zou bepaalde percelen in beheer hebben gegeven aan het Gemeentebestuur. De dienst "werken in eigen beheer" is zonder kapvergunning begonnen de hele bufferzone op te ruimen. Dit is geen onderhoud! Bijna alle bomen en struiken werden gewoon met de grond gelijkgemaakt.

 

Zoals reeds het geval was in september bij het kappen zonder vergunning van hoogstammige bomen in het Speelbroekbosje, stelt het gemeentebestuur zich blijkbaar boven de wet.

Een particuliere eigenaar moet er niet aan denken bomen te kappen zonder de nodige voorafgaandelijke vergunning ... Gelden deze regels niet voor het Gemeentebestuur van Grimbergen? 

Groen kreeg wel de nodige informatie bij de milieudienst van de gemeente. Deze bevestigde dat er gekapt werd zonder vergunning en dat de werken na ons telefonisch contact werden stopgezet. De gemeente zou alsnog de nodige vergunning  aanvragen en het nodige zou gedaan worden om het hele perceel terug aan te planten.

Groen Grimbergen klaagt het kappen zonder de nodige vergunning aan, en legt de nadruk op de absurditeit van het volledig wegnemen van een groene geluidsbuffer.

Wat er stond had oordeelkundig gesnoeid kunnen worden. Het zal jaren duren voor de nieuwe aanplant het zelfde geluidsdempend efffect zal hebben.

Meer foto's: http://bit.ly/yGK6rm