Grimbergen is klaar voor de duurzame strategie van Groen!

05 Februari 2013

Grimbergen is klaar voor de duurzame strategie van Groen!

Grimbergen is klaar voor de duurzame strategie van Groen! Op 25 januari zette Groen Grimbergen 2013 in met een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Naast de bekende groepsleden mochten we meerdere nieuwe sympathisanten verwelkomen. Ook Jong Groen was van de partij.Voor wie er niet bij kon zijn, een samenvatting van de speeches van onze beide co-voorzitters:

"2012 was voor ons een bijzonder jaar. Van constructieve oppositie naar een sterk programma, van een sterk programma naar duidelijke strategische richtingen. Met ons perspectief en onze innovatieve ideeën is Groen Grimbergen een valabele en betrouwbare coalitiepartner geworden. Is het puur geluk? Hadden de andere partijen geen keuze? Absoluut niet, we hebben er hard aan gewerkt; iedereen heeft zijn kleine of grote bijdrage aan onze overwinning geleverd. Dat Groen nu drie verkozenen, twee schepenen en één OCMW bestuurslid heeft, is het resultaat van het werk dat jaren geleden gestart was.

Onze groene strategie is in een stevig duurzaam en sociaal programma vertaald. Geen utopisch programma maar een lijst van 14 punten die van Grimbergen een groener, schoner en meer sociale gemeente maken. Dit programma was onze sterkte tijdens de campagne. Met dit programma positioneerden we ons als geldig alternatief. We kunnen wel trots zijn. Dankzij iedereen, ook hier aanwezig, heeft Groen zich laten zien en horen. En het heeft gewerkt! We behaalden drie verkozenen.

De nieuwe rol van Groen in het gemeentebestuur heeft ook gevolgen voor onze interne organisatie en communicatie. Een goede informatiedoorstroming is noodzakelijk, zodat iedereen zich betrokken voelt, zinvolle bijdrage kan leveren tot initiatieven en standpunten en op de hoogte blijft van de beleidsbeslissingen. In dit verband werken we momenteel aan het optimaliseren van onze digitale middelen om documenten en informatie zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de verschillende betrokkenen. De website en sociale media zijn uiteraard het medium bij uitstek en niet meer weg te denken uit onze externe communicatie. Grimbergenaars zullen op www.groengrimbergen.be het reilen en zeilen van Groen kunnen volgen, vragen stellen en contact leggen met de mandatarissen."

Christophe Provoost en Marijke Theunis