Grimbergen zoekt onthardingsprojecten

30 April 2019

Grimbergen zoekt onthardingsprojecten

In 2015 was reeds 16% van de ruimte in Vlaanderen afgedekt of verhard. Dit is het dubbele van het Europees gemiddelde! Met 18% scoort Grimbergen helaas nóg slechter. Deze afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen.

Waar de bodem teveel verhard is, kan het regenwater niet meer in de bodem trekken. Bij hevige regen leidt dit tot wateroverlast. Ook in periodes van droogte is de verharding een problem. Hoe? Omdat de bodem onvoldoende water kan opslaan als het regent, droogt de ondergrond immers uit en daalt de grondwatertafel.

Groen pleit daarom reeds lang  voor een beleid dat enerzijds nieuwe verharding afremt en anderzijds inzet op actieve grondontharding. Deze maatregelen zijn meer dan ooit noodzakelijk omwille van de klimaatsverandering. Langere droogteperiodes zullen immers afgewisseld worden met periodes van hevige neerslag. Klimaatadaptatie is daarbij de boodschap. Bij regen moeten we de watervoorraden beter bufferen want deze zullen in droogteperiodes broodnodig zijn.

Samen met de gemeente Grimbergen gaat Groen daarom op zoek naar mogelijkheden om verharding waar mogelijk weg te halen in onze gemeente. Wij denken hierbij aan het vergroenen van speelplaatsen van scholen, aan kruispunten die anders ingericht kunnen worden waardoor er meer ruimte voor groen vrijkomt of bedrijventerreinen waar groenzones kunnen komen.

Groen roept het gemeentebestuur op om het goede voorbeeld te geven. Twee voorzetten die we graag meegeven voor open doel:

  • Onder de rubriek “weg weg” kan Grimbergen een dossier indienen voor het herinrichten van een aantal kruispunten en straten zoals bvb de brede Merodestraat. In dit voorbeeld zijn nu brede openingen in beton naar de zijstraten. Het deels wegnemen van dit beton op deze plekken zal de snelheid van wagens kunnen afremmen omdat men voorzichtiger de bochten zal moeten nemen, en meer groen voor meer biodiversiteit en grondontharding zorgen, een win win situatie dus. Daarnaast kunnen er bredere stroken zachte berm komen, een groen omgeven fietspad e.d.
  • onder de rubriek “ruimte voor water” maakt een project voor de ontharding van het skateparkterrein aan het JOC in de Maalbeekvallei een grote kans.  

Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen tot 15 mei 2019 vóór 12 uur een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid indienen. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximum 250.000 EUR. We hopen op enkele mooie Grimbergse projecten van ontharding! Alle info en het formulier om een subsidiedossier in te dienen vind je op https://omgevingvlaanderen.be/.