Grimbergen ondertekent klimaatplan voor gemeenten ‘Burgemeestersconvenant 2030’ niet

06 Juni 2019

Grimbergen ondertekent klimaatplan voor gemeenten ‘Burgemeestersconvenant 2030’ niet

Met meer dan 400 ondertekenaars is België een van de kampioenen van het Burgemeestersconvenant ('Covenant of Mayors'). Dit verdrag brengt duizenden lokale en regionale besturen samen, die zich er vrijwillig toe engageren om een doeltreffend klimaat- en energiebeleid uit te bouwen in hun stad of gemeente. Op 25 juni 2014 ondertekende Grimbergen het eerste Burgemeestertsconvenant. Op de gemeenteraad van 23 mei jongstleden voegde Groen een ter stemming gelegd punt toe aan de agenda. Na een constructief debat besliste de nieuwe Grimbergse meerderheid het ‘Burgemeestersconvenant 2030’ echter niet te ondertekenen. Wel zegt het op alle mogelijke beleidsniveaus in te zullen zetten op klimaat en duurzaamheid. Op een concreet beleidsplan, met doelen en timing, is het echter nog wachten.

Sinds december 2018 staat de klimaatproblematiek in België eindelijk hoog op de publieke en politieke agenda. Ondanks de waarschuwingen van het International Panel for Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties dat er de wereld slechts 12 jaar resten om de opwarming wereldwijd tot 1,5° C te beperken, leeft de klimaaturgentie nog onvoldoende in een deel van politiek Vlaanderen. Geen wonder dat er reactie kwam van onderuit. Geen wonder dat Belgische scholieren uit bezorgdheid voor hun eigen toekomst sindsdien kiezen voor  het wapen van de burgerlijke ongehoorzaamheid door wekelijks enkele uren te spijbelen om de Belgische politiek onder druk te zetten met het oog op een sterk klimaatbeleid.

 

Samen sterker voor het klimaat

 

Eddie Boelens, fractieleider Groen Grimbergen: “Een sterk klimaatbeleid is zowel op internationaal, nationaal als lokaal vlak een dringende noodzaak. Samen bereiken we zoveel meer dan alleen! Gemeentebesturen spelen hierbij een cruciale rol. Zij krijgen van de provincie financiële steun en concrete tips om hun plan uit te voeren. Door een klimaatconvenant te ondertekenen, moeten gemeentebesturen hier ook over rapporteren, zodat de burger de vinger aan de pols kan houden inzake de inspanningen.”

 

Groen vindt het een gemiste kans om zich, in tegenstelling tot de meeste andere gemeentes, niet achter dit convenant te scharen. Hierdoor mislopen we steun en tips van andere (lokale) overheden. Lopen we hier als gemeenschap ook geen belangrijke subsidies mis? En, hoe kunnen Grimbergenaren de klimaatinspanningen van de gemeente toetsen? We kunnen ze al zeker niet vergelijken met die van andere gemeenten die het convenant wél zullen ondertekenen. Belangrijke kanttekening: dit Convenant ondertekenen houdt geen enkele sanctie in bij het niet halen van de doelstellingen – al wil je dit als lokale overheid uiteraard vermijden.

 

Het Grimbergse klimaatengagement

 

Groen Grimbergen betreurt dat de huidige meerderheid er bij de verdeling van de bevoegdheden in tegenstelling tot de vorige coalitie en in tegenstelling tot de beslissingen in de meeste Vlaamse gemeentes, niét gekozen werd voor een Schepenbevoegdheid voor 'duurzaamheid en klimaat'. De nieuwe coalitie stelde op de gemeenteraad wel dat ze zullen trachten op alle beleidsdomeinen in te zetten op klimaat, en een eigen "realistisch klimaatplan zullen opstellen". Wanneer we dit plan mogen verwachten, werd ons niet meegedeeld.

 

Sofie Roelandt, gemeenetraadslid Groen Grimbergen: “We benadrukten hoe erg ecologie en economie samen gaan, zéker voor gemeentes. Elke inspanning voor energie mondt ook uit in een flinke besparing op facturen. Zo komt er geld vrij dat beter voor de gemeenschap kan ingezet worden. Zo bleek op de voorbije gemeenteraad dat de gemeente Meise bij het klimaatproject om energieverslindende gemeentegebouwen met gepaste investeringen energie-efficiënt te maken op een paar jaar tijd 34% bespaarde op elektriciteitsgebruik en 20,87% op gas. De stoutste verwachtingen  werden hiermee overtroffen.“

 

De Groene fractie kijkt nieuwsgierig uit naar het “eigen klimaatplan” van onze gemeente. We hopen oprecht dat er concrete, aftoetsbare doelstellingen komen waarnaar gestreefd zal worden zoals in het Burgemeestersconvenant. Een algemeen wenslijstje voor deze legislatuur mag het niet worden: het is nu of nu voor duurzame acties voor energie en klimaat. Groen Grimbergen wil alvast actief meewerken aan het realiseren van een ambitieus klimaatplan voor onze gemeente.

 

Meer informatie:

Eddie Boelens

0470747424

 

Addendum:

De Europese Commissie lanceerde intussen een nieuw ‘Burgemeestersconvenant 2030’. De voornaamste wijzigingen tegenover het vorige plan zijn:

  • Het sluit aan bij de nieuwe Europese doelstelling met het oog op de beperking van de CO2 uitstoot met minstens 40% tegen 2030.
  • Het omvat ook het initiatief ‘Mayors Adapt’ en vraagt aan de ondertekenaars zowel een beperking van hun uitstoot van broeikasgassen als een verhoging van hun weerbaarheid ten aanzien van de klimaatveranderingen.
  • Ondertekenaars verbinden er zich ook toe binnen de 2 jaar een actieplan voor duurzame energie en klimaat in te dienen. Dat actieplan impliceert een inventaris van de uitstoot bij de ondertekening, een studie van de risico’s ten aanzien van de klimaatverandering en een lijst van de acties die ondernomen zullen worden. Over dit actieplan moet de ondertekenaar ook rapporteren.