Grimbergen overhandigt klimaatfilm 'Demain' aan scholen

18 Mei 2017

Grimbergen overhandigt klimaatfilm 'Demain' aan scholen

Gemeente en Milieuraad bezorgen DVD van klimaatfilm aan bassisscholen en middelbare scholen van Grimbergen Donderdag 18 mei overhandigden Eddie Boelens, schepen van Leefmilieu en Michiel Callens, voorzitter van de Grimbergse milieuraad een DVD van de klimaatfilm 'Demain' aan Christophe De Buyser, directeur van basisschool De Regenboog en aan Kurt De Rop, directeur van het Koninklijk Atheneum van Grimbergen. Grimbergen ? In het kader van het klimaatactieplan, roept de gemeente Grimbergen, in samenwerking met de milieuraad, alle scholen op om mee te denken over hun bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering en vraagt hen om hieromtrent acties op touw te zetten. Als bron van inspiratie biedt zij alle scholen gratis de DVD aan van de klimaatfilm 'Demain'.

Op 26 november 2015 keurde de gemeenteraad van Grimbergen unaniem haar klimaatactieplan goed. Hiermee engageert de gemeente zich om tegen 2020 te zorgen voor 20% minder CO2-uitstoot op het grondgebied, het gebruik van fossiele brandstoffen met 20% te verminderen en 20% meer hernieuwbare energie te gebruiken. Het Grimbergse klimaatplan bevat een overzicht van de acties die de gemeente zal ondernemen om haar streefdoel in 2020 te bereiken.

CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas en de vermindering van onze CO2-uitstoot is daarom cruciaal om de klimaatopwarming onder de twee graden Celsius te houden. De gemeente richt zich vooral op de vermindering van de uitstoot voor verwarming van gebouwen, het bouwen en renoveren volgens de Bijna EnergieNeutrale aanpak(BEN-gebouw) en de verhoging van haar aandeel hernieuwbare energie. Daarnaast zet ze in op duurzame mobiliteit met de versterking van het STOP-principe, waarbij voorrang gegeven wordt aan stappen, trappen en openbaar vervoer en pas daarna volgt de wagen. Ook het gemeentelijk wagenpark wil de gemeente vergroenen. 

Michiel Callens, voorzitter van de milieuraad: "De milieuraad schaart zich achter het Grimbergs klimaatplan. Daarbij is het belangrijk  om zoveel mogelijk doelgroepen zoals burgers, bedrijven, verenigingen en scholen bij de uitwerking van dit plan te betrekken om het streefdoel te kunnen bereiken."

Eddie Boelens, Schepen van duurzaamheid (Groen): "Na de vertoning in een bomvol cultuurcentrum van Strombeek-Bever besliste de Grimbergse milieuraad om aan alle Grimbergse scholen, nl. aan 9 basisscholen en 1 secundaire school,  een DVD van de klimaatfilm Demain te overhandigen met de bedoeling die zoveel mogelijk te laten gebruiken in de derde graad van het lager onderwijs en in het secundair onderwijs". 

'Demain' is een film met een positief verhaal met aanstekelijke voorbeelden over mensen die niet bij de pakken blijven zitten. Mensen, dorpen en steden die via stadslandbouw, een lokaal geldsysteem, afvalrecyclage, moestuinprojecten en samenlevingsopbouw een wereld van verschil maken en een steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Marleen MERTENS

Burgemeester ? 0478 56 59 56 ? [email protected]

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu, duurzaamheid en afvalbeleid - 0470 74 74 24 ? [email protected])