Grimbergen wint openruimtebeker

27 September 2017

Grimbergen wint openruimtebeker

Grimbergen is de winnaar van de openruimtebeker. De gemeente krijgt de beker na de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus om het ontwerp van het gemeentelijk uitvoeringsplan "herbestemming naar open ruimte", goed te keuren. Grimbergen - Op 31 augustus keurde de Grimbergse gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "herbestemming naar open ruimte" goed. Hierdoor wordt 41,26 ha open ruimte in de gemeente definitief beschermd als open ruimtegebied.Meerderheidspartijen CD&V en Groen waren de grote trekkers van de project. Dankzij de steun van enkele partijen uit de oppositie haalden ze op de gemeenteraad voldoende stemmen bijeen om deze procedure in een volgende fase te brengen. Nu volgt er nog een openbaar onderzoek.

Burgemeester Marleen Mertens, bevoegd voor ruimtelijke ordening en schepen voor leefmilieu Eddie Boelens zijn verheugd met de toekenning van de beker en oorkonde. "Deze beker toont aan dat we een goede beslissing genomen hebben", luidt het.

Uit een woonbehoeftestudie die de gemeente liet uitvoeren blijkt dat er in Grimbergen en deelgemeente Strombeek-Bever voldoende kavels en bouwzones beschikbaar zijn om de woonbehoeftes te dekken tot 2030. Daarom besliste de gemeente om meer dan 40 hectare grond in de deelgemeenten Beigem en Humbeek niet langer als woonuitbreidingsgebied, maar als open ruimte te bestempelen. Op die manier kan het landelijk karakter van deze deelgemeenten gevrijwaard worden.

Een consortium van partners die met open ruimte in Vlaanderen begaan zijn, heeft daarom Grimbergen geselecteerd als winnaar van de openruimtebeker. Het consortium is van oordeel dat Grimbergen hiermee in de bres gesprongen is voor de broodnodige, maar schaarse open ruimte die Vlaanderen nog rijk is. De gemeente ontvangt naast de beker ook een oorkonde.

De beker is een initiatief van een consortium samengesteld uit de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Team Vlaamse Bouwmeester, de Erasmushogeschool Brussel, de Hogeschool Gent, de universiteiten van Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel.

 

 

Marleen MERTENS

Burgemeester ? [email protected] ? 0478 56 59 56 - 02 260 12 01

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu ? [email protected] - 0470 74 74 24