Grimbergs bestuur stopt dienst voor onthaalouders vanaf 1 juli

02 Maart 2020

Grimbergs bestuur stopt dienst voor onthaalouders vanaf 1 juli

Onze Groenfractie betreurt dat het huidig bestuur nog maar eens kiest voor de stopzetting van een dienst waar burgers op kunnen rekenen. De Dienst voor Onthaalouders (DVO) zal vanaf 1 juli 2020 stopgezet worden in plaats van na de grondige evaluatie die gebeurd is, te concluderen dat we deze dienst niet mogen lossen in deze moeilijke tijden. We zouden net dringend moeten nadenken hoe we deze sociale dienstverlening aan jonge gezinnen en hun baby’s verder kunnen zetten, kunnen versterken en de gepaste ondersteuning kunnen bieden! We zijn helemaal akkoord dat het niet gemakkelijk is: dat het aantal onthaalouders stelselmatig afneemt, dat de verwachtingen en normen die Kind & Gezin oplegt aan de huidige en de nieuwe onthaalouders steeds ingrijpender wordt, dat de huidige maatschappelijk werkers ofwel op pensioen gaan of een nieuwe uitdaging aangaan en deze best kunnen vervangen worden

Wij zien de DVO complementair aan de kinderopvang in kinderdagverblijven:

 1. zolang er een tekort is aan kinderopvang in Grimbergen (en de laatste cijfers van eind vorige legislatuur leerden ons dat er een behoefte was aan 957 plaatsen en dat er slechts 489 operationeel waren, nu misschien iets meer dan 500 maar hoe dan ook nog 450 plaatsen tekort), kunnen we ons niet veroorloven om minder aandacht te besteden aan deze vorm van kinderopvang
 2. kinderopvang bij onthaalouders is kleinschaliger en misschien aantrekkelijker voor een aantal ouders die de collectieve opvang in kinderdagverblijven te overdonderend vinden voor hun kind,
 3. kinderopvang bij onthaalouders is ook een goede uitkomst voor kinderen die wat zwakker zijn (fysiek of psychisch) en die in beperktere kring meer aandacht en zorg kunnen krijgen,
 4. kinderopvang bij onthaalouders kan ook zorgen voor een buurtgerichte en goede spreiding van kinderopvang in de gemeente. Bijvoorbeeld: enkele onthaalouders in Humbeek (waar weinig kinderdagverblijven zijn) voorkomt dagelijks nutteloze verplaatsingen naar een kinderdagverblijf in Strombeek, waar er toevallig plaats is voor een zoekende ouder uit Humbeek,
 5. kinderopvang bij onthaalouders genereert ook inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen (plaatsen waar de dagprijs voor de ouders afhankelijk is van hun inkomen). Aan dergelijke plaatsen is een hoge nood; er zijn ongeveer 150 IKG plaatsen in groot-Grimbergen, terwijl je moet weten dat de kinderarmoede jaar na jaar toeneemt in onze welstellende gemeente!
 6. Onthaalouder worden is een laagdrempelige tewerkstelling; men kan thuis werken, je kan het combineren met de opvoeding van je eigen kinderen, je hebt geen directe werkgever die op je vingers kijkt,…

Allemaal pluspunten dus! Daarom vinden wij het heel jammer dat opnieuw de kaart van stopzetting wordt getrokken, wat voor ons zeker geen voorbeeld is van goed bestuur en nog minder van goed sociaal bestuur.

 • Goed wetende dat het zorgen voor voldoende en betaalbare kinderopvang een kerntaak van het OCMW was, én blijft, ook na de inkanteling van het OCMW in de gemeente,
 • Goed wetende dat er op korte termijn mogelijks meerdere nieuwe woonwijken gaan bijkomen in Grimbergen met name Beigemveld (120 woningen, al in uitvoering), Luitberg (54 sociale appartementen in een eindfase) en wellicht op iets langere termijn Spiegelhofvoetweg met opnieuw 40 nieuwe sociale woningen. Allemaal wijken voor jonge gezinnen met vermoedelijk heel wat kinderen!

Daarom pleit Groen Grimbergen voor het behoud van de DVO: 

 • Met minstens het behoud  van 1 maatschappelijk werker (voltijds of halftijds, afhankelijk van het werkvolume)
 • Naast de geplande halftijdse B1-B3 projectmedewerkster Welzijn in het Sociaal Huis
 • Met als opdracht de regie over deze dienst zelf in handen te houden en te zoeken naar meer en betere ondersteuning van de huidige en toekomstige onthaalouders 
 • Faciliteren van de dienst en haar onthaalouders door bijvoorbeeld bijstand te verlenen bij het conform maken van de woning, door anderstalige onthaalouders bij te staan in het volgen van Nederlandse lessen en door geïnteresseerden te ondersteunen bij het volgen van de vereiste vormingspakketten
 • dit alles in combinatie met het verder inzetten op eventuele uitbreidingsrondes door Vlaanderen en Kind & Gezin voor nieuwe kinderdagverblijven of omzettingen naar IKG plaatsen, wetende dat het faciliteren voor deze projecten door grond of gebouwen van de gemeente/OCMW ter beschikking te stellen ook niet goedkoop is (of gaat men dat beleid ook stopzetten?)
 • maar ook in samenwerking met andere spelers op de markt 
 • en last but not least: als openbaar bestuur druk blijven zetten en voorstellen blijven formuleren en lobby’en bij hogere overheden om het statuut van onthaalouders gunstiger en de werkvoorwaarden haalbaarder te maken. Dàt is ook de taak van ons gemeentebestuur!

 

Bron foto: De Mereltjes