Groen!-Grimbergen verzet zich tegen de eventuele inplanting van een Lidl op de Brusselse Steenweg

04 Januari 2012

Groen!-Grimbergen verzet zich tegen de eventuele inplanting van een Lidl op de Brusselse Steenweg op 80m van de verkeerslichten met de Spaanse lindelaan. In december reeds werden we gealarmeerd door deze bouwaanvraag. In de straten in de buurt deelde Groen! een flyer uit waarin  de belangrijkste bezwaren tegen de  vestiging van een LIDL op deze locatie werden beschreven. Heel wat buurtbewoners steunen ons protest en dienden op eigen initiatief een bezwaarschrift in. In bijlage vindt u het bezwaarschrift van Groen!-Grimbergen. De belangrijkste redenen van ons verzet zijn dat:de gemeente in haar eigen structuurplan  vermeldt dat een inplanting van grote handelszaken op andere locaties dan deze langs de Vilvoordse en Wolvertemse Steenweg niet gewenst is;zulke inplanting nadelig is voor de locale middenstand;het terrein in kwestie beter als woongebied zou ingericht worden, gelet op de vraag naar betaalbare woningen en het sociaal objectief;de voorziene buffers ruim onvoldoende zijn om aan geluids- en andere overlast voor de buren te verhelpen;er op de Bruseelse Steenweg een enorm mobiliteitsprobleem zou ontstaan  waar zowel het plaatselijk verkeer, de Lijn, als het op de Brusselse ring gerichte verkeer ernstige hinder van zullen ondervinden;deze vestiging architectonisch "vloekt" met de omgeving;er bijkomende problemen van wateroverlast zullen gecreëerd worden.