Groen blijft het doen en laten van de asfaltfabriek met argusogen opvolgen

09 April 2023

Groen blijft het doen en laten van de asfaltfabriek met argusogen opvolgen

Sinds 2014 mogen asfaltcentrales bij het productieproces gebruik maken van gerecycleerdasfalt, wat op zich een goede zaak is. Echter, bij de verwarming van dit recyclage-asfalt komenuiterst schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij. Daardoor hebben er zich sinds 2015 opgeregelde basis ernstige gezondheidsincidenten voorgedaan in de nabijgelegen wijken van deBorgt en Verbrande Brug. Deze klachten betreffen een geurhinder, een geur die wordtveroorzaakt door de schadelijke stoffen in de uitgestoten lucht. Deze problematiek beperkt zichdus niet tot de hinder in de nabijgelegen wijken, deze kankerverwekkende stoffen zitten in delucht die wij allen dagelijks inademen. Enkel een aanpassing in het productieproces, waarbijdeze schadelijke stoffen uit de uitgestoten lucht gehaald worden, is een oplossing voor dit ernstig gezondheidsprobleem.

Wij agendeerden deze problematiek met de Groen-fractie deze legislatuur reeds 3 maal op de gemeenteraad. Hiermee bleven we bij het bestuur aandringen om ten allen tijde een alerte houding aan te nemen tegenover het bestuur van de centrale en ook op regelmatig basis in gesprek te gaan met de bevoegde milieu-inspectie. Kortom, een vinger aan de pols te houden.

Intussen ging de asfaltfabriek, na jaren van aanslepend onderzoek en beloftes, dan toch over tot de installatie van een zuiveringsinstallatie met actieve koolfilters. Een broodnodige investering die we met Groen uiteraard toejuichen. Het is vooralsnog afwachten of deze investering ook de beloofde impact zal hebben op de hoeveelheid uitgestoten schadelijke stoffen. 

 

In oktober 2022 echter diende de asfaltfabriek een aanvraag in tot wijziging van de lopende omgevingsvergunning, meer bepaald de omschakeling van gas naar gasolie als brandstof voor een periode van maximaal 2 jaar. De grootste aanleiding voor deze aanvraag was het financiële aspect, de verhoging van de productiekost  door de energiecrisis en bijhorende stijgende gasprijzen. Groen Grimbergen diende bezwaar in bij de provincie. Deze aanvraag tot wijziging zou enkel voor bijkomende overlast zorgen. Met Groen stelden wij ons de pertinente vraag in welke mate het opportuun is om te kiezen voor een omschakeling naar een goedkopere maar bewezen vervuilendere brandstof om de financiële uitdagingen die deze energiecrisis met zich meebrengt aan te gaan. Hiermee wordt de overlast die deze omschakeling onomwonden veroorzaakt, afgeschoven op de omgeving, de omwonenden en inwoners van onze gemeente, en dit enkel om aan de financiële problemen van een reeds vervuilend bedrijf tegemoet te komen. 

Ondanks de vele ingediende bezwaren vanuit politieke hoek, het actiecomité en buurtbewoners en de negatieve adviezen van de onderzoekscommissie, keurde de provincie begin januari de aanvraag toch goed. Een onbegrijpelijke beslissing die in onze gemeente op veel onbegrip stuitte. Plannen om met alle politieke partijen gezamenlijk in beroep te gaan werden gesmeed. Op 17 februari bereikte ons het verrassende en goede nieuws dat BV Asfalt formeel afstand doet van de door de provincie verkregen vergunning. 

 

Uiteraard blijven we met Groen Grimbergen het dossier van de asfaltfabriek nauwgezet opvolgen. Later dit jaar verloopt ook de huidig geldende omgevingsvergunning en zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend. 

 

Katrien Le Roy -– gemeenteraadslid