Groen bouwt voort op realisaties van 2013

11 Januari 2014

Groen bouwt voort op realisaties van 2013

Op 10 januari organiseerde Groen Grimbergen voor de tweede keer op rij haar nieuwjaarsreceptie. Vorig jaar stonden zij binnen de meerderheid in de startblokken van een nieuwe legislatuur. Nu blikt het bestuur samen met de mandatarissen terug op een politiek jaar met enkele eerste concrete realisaties.In naam van de mandatarissen benadrukte Eddie Boelens in zijn toespraak hoe Groen Grimbergen zich bij het gemeentebeleid laat leiden door enkele belangrijke principes. Groen gaat voor 

inhoud; bij de uitwerking van de visienota van de Grimbergse meerderheid was het Groene verkiezingsprogramma een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast kiest Groen voor een constructieve aanpak. In het OCMW, de meerderheidsgroep en het Schepencollege worden de Groenen gezien als actieve en betrouwbare gesprekspartners. Kordaat ook, als de eigen standpunten onder druk komen te staan. Vervolgens zorgt Groen voor meer transparantie in het bestuur. De Groene mandatarissen waren de motor achter inspraak- en informatievergaderingen zoals met de bewoners van Treft over Parking C en met de omwonenden van het Villegastje over de gewijzigde verkeerssituatie.

Bovenal wil Groen een realistisch en tegelijk degelijk programma uitvoeren. Concrete resultaten in 2013 waren de omvorming van de vzw Cultuurcentrum tot EVA waarbij inspraak van de gebruikers gegarandeerd blijft, publieksvriendelijke openingsuren van de bibliotheek, inspanningen voor de herwaardering van de Maalbeekvallei, besparingen in het Grimbergse afvalbeleid zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening. Met fierheid werd vermeld dat Grimbergen in oktober 2013 het laams-Brabantse klimaatengagement mee ondertekende en een pilootgemeente is in een partnerschap met handis voor een duurzaam gemeentelijk wagenpark op elektriciteit en aardgas.

Ook buiten de eigen bevoegdheden werd door de Groene mandatarissen samengewerkt met de coalitiepartners voor resultaten op het vlak van mobiliteit, integratie en financiën. Voorzitters Marijke Theunis en Christophe Provoost belichtten hoe Groen Grimbergen haar groepswerking in het voorbije jaar heeft afgestemd op de deelname in het bestuur. In november was er een uitgebreid evaluatiemoment van de bestuurlijke en interne werking. Daar stond als een paal boven water dat er in de ploeg een sterke teamgeest heerst. Samen met een verhoogde efficiëntie van vergaderen en doorstroming van informatie, werpt dit zijn vruchten af. Met een groeiend aantal leden en sympathisanten kan Groen Grimbergen de specifieke, lokale thema's die de mensen dagelijks aanbelangen nu nog meer kracht bijzetten. Groen zal er op toezien dat de overdrukke politieke agenda niet afleidt van het eigen, positieve plan dat het in 2012 voor ogen had. Groen Grimbergen zal inspanningen leveren om met de inwoners van Groot-Grimbergen, met alle deelgemeenten, het gesprek aan te gaan en hen via acties en infoavonden te betrekken bij het zoeken naar oplossingen die écht werken.

Ook de verkiezingen van 25 mei kwamen ter sprake. Eddie Boelens zal voor Vlaams Brabant als 3e op de lijst staan voor het Vlaams Parlement. Daarnaast zal men nog andere Grimbergse Groenen terugvinden op verschillende verkiezingslijsten. Het zal niet ontbreken aan motivatie en wilskracht om het waardevolle project van Groen tot winst te brengen. De motor bij dit alles is een vast geloof dat een bestuur niet doorzichtig genoeg kan zijn en de moed om verantwoordelijkheid op te nemen in plaats van deze van zich af te schuiven.

Met deze knipoog naar het kiezelsteentje in de schoen van de traditionele politieke partijen werd er geklonken op een deugddoend en succesvol Groen jaar.

Voorzitters Groen Grimbergen

Marijke Theunis [email protected] 0478/32 80 17

Christophe Provoost [email protected] 0499/85 39 19