Groen breekt een lans voor een veilige culturele agenda in Grimbergen.

27 Augustus 2020

Groen breekt een lans voor een veilige culturele agenda in Grimbergen.

Tijdens de online zitting van de gemeenteraad van 27 augustus nam de gemeenteraad kennis van de besluiten van de burgemeester van 14, 22 en 29 juli i.v.m. COVID-19 maatregelen in de gemeente. Groen deelde de bezorgdheid van het gemeentebestuur over de ernst van de corona pandemie. Deze gezondheidscrisis vraagt een voortdurende alertheid en een aangepast beleid, om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Gezien het gemeentebestuur dicht bij de lokale gemeenschap staat kan men hier gericht tewerk gaan en de algemeen geldende maatregelen nogversterken.

Groen gaf een pluim aan het gemeentebestuur voor de geleverde inspanningen, ook om de bevolking zo goed mogelijk te informeren en voor het initiatief “Grimbergen helpt”.

Uiteraard was er begrip voor een kordate aanpak, toen Grimbergen op de kaart ‘rood’ kleurde. Kordaat betekende in dit geval echter drastisch en met weinig nuancering. Wat dan weer moeilijk uit te leggen valt aan de inwoners.

Zo werd op 29 juli aangekondigd dat het dragen van een mondmasker verplicht werd in de directe omgeving van de Piereman, Er was geen specifieke toelichting waarom deze maatregel zich ruimtelijk tot deze wijk beperkte. De bedenking van Groen betreft vooral dat de mondmaskerplicht ook geldt voor het doorgaand fietsverkeer. In dit verband beloofde het gemeentebestuur alvast om een uitzondering voor fietsers te bekijken in het volgend schepencollege en dit in overleg met de korpschef.

Een andere maatregel die vele mensen niet konden begrijpen, was dat het verbod op outdoor, publieke en private evenementen van 30 juli tot en met 31 augustus, met één pennentrek ook gold voor de activiteiten van het Cultuurcentrum Strombeek. Het gemeentebestuur verwees in dit verband naar het advies van de provinciegouverneur en de gemeentelijke noodplancoördinator. Deze meldde dat ‘het niet verstandig is om grote feesten en evenementen te laten doorgaan waar de handhaving en controle moeilijk zijn’.

Dit laatste was een even slikken voor de medewerkers van het Cultuurcentrum, die plots voor een voldongen feit stonden. Gedurende weken hadden zij er alles aan gedaan om binnen de voorziene voorzorgsmaatregelen de culturele zomer rond het Cultuurcentrum op gang te trekken in het kader van ‘Werf 1853’. De activiteiten werden sinds 1 juli corona proof georganiseerd. Alle protocollen en het charter van de nationale veiligheidsraad werden gerespecteerd. Bij zowel de organisatoren als het publiek groeide het vertrouwen dat culturele events weer konden, zij het nog bescheiden. Ook voor de uitbaters van de cafetaria, Cultuurbarbar, was dit een opsteker. En het centrum van Strombeek, dat er omwille van de aanslepende werken al maanden troosteloos bijligt, kon deze animatie heel goed gebruiken.

Groen vindt het spijtig dat het enthousiasme van de personeelsploeg van het Cultuurcentrum met één overkoepelend verbod de kop werd ingedrukt. Zeker omdat de beslissing werd genomen zonder enig overleg met de betrokkenen.

Nochtans gaat het om één van de belangrijkste ambassadeurs en partners voor het cultuurgebeuren in onze gemeente. Gelukkig werden de sportactiviteiten van de verstrengde maatregelen eind juli gespaard. Voor vele Grimbergenaren is het feit dat men is kunnen blijven sporten en bijvoorbeeld met een zittend publiek van maximum 200 personen kon supporteren in de opstartende voetbalclubs, een belangrijk aspect van gezonde ontspanning. Des te meer valt hier het schrille  ontrast op, dat de verderzetting van gelijkaardige, publieke activiteiten in een georganiseerde setting van het cultuurcentrum niet werd overwogen door het gemeentebestuur. In haar tussenkomst tijdens de gemeenteraad vroeg Groen aan het bestuur om voortaan meer vertrouwen te hebben in de professionaliteit van de eigen instellingen en bij beslissingen eerst in overleg te gaan over een mogelijk plan van aanpak. Net nu heeft de cultuursector, die al zo zwaar getroffen is sinds maart, alle positieve aanmoediging, ondersteuning en promotie broodnodig.

In dat opzicht is Groen tevreden dat het schepencollege intussen besliste dat de “werf 1853” activiteiten vanaf september 2020 hernomen kunnen worden. Samen met alle cultuurliefhebbers in Grimbergen hoopt Groen dat dit een sterk signaal is voor een veilige en voorzichtige heropstart.

Eddie Boelens

Fractievoorzitter Groen Grimbergen