Groen Grimbergen is bezorgd én ondubbelzinnig: de uitstoot van schadelijke asfalt(geur)stoffen moet onmiddellijk aan de bron worden aangepakt!

08 November 2015

Groen Grimbergen is bezorgd én ondubbelzinnig: de uitstoot van schadelijke asfalt(geur)stoffen moet onmiddellijk aan de bron worden aangepakt!

Groen Grimbergen is bezorgd én ondubbelzinnig:  uitstootschadelijke

de van asfalt(geur)stoffen moet onmiddellijk aan de bron worden aangepakt

 

- De reeks van klachten van bewoners rond de asfaltcentrale zijn terecht

- Groen ondersteunt de actie van de buurt; 

- Groen Grimbergen roept de gemeente op om collectief, helder en hard op te treden

Intense hinderlijke asfaltgeur in de Borgt 

Vooral de wijk "Nieuwe Borgt" ondervindt sinds augustus herhaaldelijk ernstige geurhinder. De zeer intense asfaltgeur is bij momenten niet te harden, hinderlijk en irriterend. De asfaltgeur dringt de woningen binnen. Slapen met open raam is onmogelijk. Er volgen massaal klachten bij de politie, de Milieu-inspectie Vlaams Brabant en het gemeentebestuur. Er ontstaat een nieuw actiecomité "Borght Boven"

De bron van de hinder is ondubbelzinnig van de asfaltcentrale "ACG", een productie site van Viabuild. Deze ligt langs de Fabrieksweg en Westvaartdijk op de grens van Grimbergen en Vilvoorde op amper 200 meter van de eerste huizen van de wijk

Asfaltproductie is geen onschuldige technologie 

Asfaltproductie, al of niet met recyclage van "afgeschraapt" asfalt, is per definitie niet onschuldig en staat bekend om de toxische en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het verwarmen van bitumen. Asfaltcentrales zijn "Klasse I" bedrijven volgens het Vlaamse milieudecreet VLAREM. Dit is de zwaarste industriële klasse. Er zijn uitgebreide rapporten bekend over het schadelijke karakter naast de geurhinderproblematiek. Voor de volledigheid : we spreken over een aantal vluchtige organische stoffen (VOS) en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Twee klassen van zeer schadelijke stoffen die op de lijst van Beroepsziekten figureren

Een "déjà vu gevoel" 

Net geen 10 jaar geleden heeft Groen Grimbergen samen met de buurt gestreden tegen de komst van een asfaltcentrale vlak bij de woonwijk Nieuwe Borgt en hiervoor kosten noch moeite gespaard. Twee keer werd bij de Raad van State een vonnis tegen de centrale verkregen. Twee keer heeft de toenmalige Vlaamse Overheid met een op maat gesneden wetswijziging een uitweg verschaft aan de asfaltcentrale. Cynisch is het nu om te moeten vaststellen dat één van de argumenten toen de kans op sterke geurhinder was. Zeker bij het verwerken van grote hoeveelheden gerecycleerde asfalt. Tien jaar na datum is het zover. Tot voor kort was er nauwelijks geurhinder. Nu blijkt er zich een trend af te tekenen. Meer geurhinder sinds een aantal maanden én meer verwerken van grote fracties van afgeschraapte asfalt

Terug strijdbaar 

Groen en zijn mandatarissen zijn terug bereid kosten noch moeite te sparen om de gezondheid van de buurt te vrijwaren. Voor vragen of inlichtingen contacteer ons

[email protected]