GROEN GRIMBERGEN GAAT VOOR EEN SLIM EN POSITIEF BELEID

04 April 2012

GROEN GRIMBERGEN GAAT VOOR EEN SLIM EN POSITIEF BELEID

Levenskwaliteit voor iedereen. Meer openbare groene ruimte.Nette straten en pleinen. Een verstandig verkeersbeleid.Aandacht voor jong en oud. En een cultuurbeleid dat bruggenbouwt waardoor iedereen zich thuis voelt in onze Vlaamse engroene gemeente. Dat willen wij samen met u realiseren. Groen Grimbergen heeft de voorbije jaren niet stilgezeten. Het opbouwend oppositiewerk van onze gemeenteraadsleden ging hand in hand met acties overal in de gemeente. Denk maar aan onze juridische strijd tegen de asfaltfabriek en ons verzet tegen het bedrijventerrein aan de Wolvertemsesteenweg.Ook het protest tegen de kap van 't Speelbroekbosje kreeg onze steun.GROENE BELEIDSVOORSTELLEN

Aan ideeën en voorstellen geen gebrek. Zo willen we de Beigemse en Humbeekse woonuitbreidingsgebieden groen inkleuren. In Strombeek moet er een groot Potaarde Park komen,  vertraagde en vergroende straten en pleinen die weer ontmoetingsplaatsen worden. We ijveren voor veiligere fietspaden en hebben een groen tienpuntenprogramma klaar om het overstromingsgevaar in te dijken. Als OCMW-raadslid vecht Marnix Snauwaert ook voor een warme en sociale gemeente met een toekomstgericht bejaardenbeleid.

DIALOOG MET BRUSSEL ROND PARKING C

In onze relatie met grote buur Brussel pleiten wij voor realisme. Krampachtig de grootstad weren heeft geen zin. Anderstaligen willen we dan ook aanzetten tot taalhoffelijkheid. Wie hier gastvrij ontvangen wordt, zal sneller Nederlands leren. Over Parking C moeten we samen met Brussel in dialoog gaan.

Een parkeertoren en een verlenging van de metrolijn kan er de verkeersdrukte verminderen. Een lokaal bedrijventerrein ter plekke is bovendien voordelig voor Grimbergen en Brussel. Een buffer met de Parking C kan de woonfunctie van Treft versterken.

EEN POSITIEF BELEID

Een sterke ploeg van groenen en onafhankelijken staat klaar voor de komende zes jaar, met vertegenwoordigers uit alle deelgemeentes. Onze prioriteiten?Verstandig omspringen met de schaarse open ruimte. Een groener energiebeleid. Een kernversterkend en sociaal huisvestingsbeleid. Voorrang aan de zwakke weggebruiker. Meer opvangcapaciteit in de  Grimbergse scholen en een veiligheidsbeleid dat dichtbij de inwoners staat.

Met uw steun kunnen we de komende zes jaar een ander, slim en positief beleid in de gemeente voeren.

EDDIE BOELENS

Voorzitter Groen Grimbergen

[email protected]