GROEN GRIMBERGEN GESCHOKT DOOR NVA-LEUGENS OVER HET EUROSTADION

03 Mei 2017

GROEN GRIMBERGEN GESCHOKT DOOR NVA-LEUGENS OVER HET EUROSTADION

Groen Grimbergen is geschokt door de leugens van N-VA over het Eurostadion in hun krantje van maart 2017. Naar aanleiding van de opheffing van de buurtweg in het dossier parking C, beschuldigt N-VA Grimbergen ons ervan dat "de drang van Groen om in de meerderheid te blijven groter is dan onze trouw aan ons ecologisch gedachtengoed". Dit klopt absoluut niet. Op 23 februari 2017 stemde Groen, samen met de twee andere meerderheidspartijen, inderdaad in om de procedure tot afschaffing van de bewuste buurtweg op te starten. Groen Grimbergen deed dit omwille van de meer dan reële dreiging op een schadeclaim vanwege Ghelamco volgend op de zogenaamde machtsafwending.De advocaten van de gemeente hadden het schepencollege op 13 februari op de ernst van dit risico gewezen. Groen Grimbergen heeft toen nog extra juridische informatie ingewonnen waaruit bleek dat het risico op enkele miljoenen euro aan schadeclaims reëel was. De gemeente in een dergelijk financieel avontuur storten vonden wij bij Groen Grimbergen onverantwoord!

De bewering dat deze schadeclaim Groen goed uitkwam onder het mom dat 'de drang om in de meerderheid te blijven groter is dan de trouw aan ons ecologisch gedachtengoed' is voor ons dan ook onaanvaardbaar en is niets meer dan een grove leugen! Het verzet van Groen Grimbergen tegen het stadionproject blijft overigens doorgaan. Er is reeds de geweigerde bouwvergunning. Ook in de toekomst zullen we onze houding hieromtrent trouwens blijven handhaven en, indien nodig, in beroep gaan tegen de genomen beslissingen als deze niet binnen onze toch wel duidelijke visie te kaderen zijn.